Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Een nieuwe NVR-website!

Geachte bezoeker,

Het is een genoegen u hierbij onze nieuwe website te presenteren!
Deze nieuwe NVR-website is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de PR-Commissie van de NVR en het team van iDoctor B.V., maar wij willen ook iedereen hartelijk bedanken die tijdens de najaarsdagen de enquête heeft ingevuld. Die input is van groot belang geweest om tot dit resultaat te komen! Als NVR kunnen wij dan ook met recht zeggen dat dit onze website is, waarbij functionaliteit en een modern fris uiterlijk de uitgangspunten waren.
Leden van de NVR kunnen inloggen om de volledige website bezoeken. Neem eens een kijkje en laat weten wat u er van vindt.

Hartelijke groet van de PR-commissie en iDoctor B.V.

p.s. Complimenten of opmerkingen? Of geen wachtwoord ontvangen? Mail dan naar info@nvr.nl.

Actueel

Oproep voor invullen enquête ministerie van VWS: overheveling van geneesmiddelen

In opdracht van het ministerie van VWS evalueren Strategies in Regulated Markets (SiRM) en Schutjens ⧫ De Bruin de gevolgen van de overheveling van geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget. Eén van de manieren waarop zij dat doen is het uitzetten van een enquête onder personen die ervaringen hebben met de gevolgen

Awards voor 4 Nederlandse onderzoekers tijdens EULAR in Rome

Tijdens de openingsbijeenkomst van de EULAR 2015 congres in Rome werden 20 awards voor bijzonder goede wetenschappelijke inzendingen uitgereikt door EULAR President Maurizio Cutolo.

Vier van deze onderscheidingen werden aan Nederlands onderzoek toegekend. De winnaars waren:
Annemirthe van Zanten, student UMCG (undergraduate award)
Roos Arends, Universiteit Twente (Health proffesionals award)
Simon Mastbergen, UMCU (basic science

Hans Bijlsma gekozen als President-elect van EULAR

Tijdens de General Assembly van de leden van EULAR in Rome op 10 juni is Hans Bijlsma gekozen als president-elect. Gerd Burmester zal in juli het voorzitterschap van EULAR overnemen van Maurizio Cutolo. Over twee jaar zal Hans Bijlsma deze rol gaan overnemen van Gerd Burmester. Wij zijn er trots

Goslingsprijs 2015

ASSISTENTEN EN ONDERZOEKERS OPGELET !!!

 Prof. dr. J. Goslingsprijs 2015

De Prof. dr. J. Goslingsprijs, kortweg te noemen Goslingsprijs, wordt sinds 1975 eenmaal per twee jaar toegekend. De prijs bedraagt € 2.500,– en wordt beschikbaar gesteld door het  Reumafonds. De prijs is bedoeld voor medische studenten, assistenten in opleiding tot specialist en wetenschappelijke