Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Een nieuwe NVR-website!

Geachte bezoeker,

Het is een genoegen u hierbij onze nieuwe website te presenteren!
Deze nieuwe NVR-website is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de PR-Commissie van de NVR en het team van iDoctor B.V., maar wij willen ook iedereen hartelijk bedanken die tijdens de najaarsdagen de enquête heeft ingevuld. Die input is van groot belang geweest om tot dit resultaat te komen! Als NVR kunnen wij dan ook met recht zeggen dat dit onze website is, waarbij functionaliteit en een modern fris uiterlijk de uitgangspunten waren.
Leden van de NVR kunnen inloggen om de volledige website bezoeken. Neem eens een kijkje en laat weten wat u er van vindt.

Hartelijke groet van de PR-commissie en iDoctor B.V.

p.s. Complimenten of opmerkingen? Of geen wachtwoord ontvangen? Mail dan naar info@nvr.nl.

Actueel

De rol van de NVR bij mogelijk disfunctioneren Reumatoloog

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van zijn leden. Deze taak is voor een belangrijk deel gedelegeerd aan de commissie Kwaliteitsvisitatie van de NVR. Zij bewaakt en bevordert de kwaliteit van de reumatologen in Nederland door onder andere het opstellen en toegankelijk maken van richtlijnen, door

Twee nieuwe hoogleraren reumatologie in Amsterdam

Per 1 april werd Dirkjan van Schaardenburg benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Eveneens per 1 april is Mike Nurmohamed benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit.
Deze benoemingen dragen bij aan een versteviging van de Amsterdamse reumatologie binnen het Amsterdam Rheumatology and Immunology Center (ARC), met de partners AMC,

Afwezigheid directeur NVR

De heer F. (Frank) Jelles, directeur NVR, is voor langere periode afwezig. Hij wordt tijdelijk vervangen door mevrouw C. (Christel) Hassink. Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@nvr.nl of bellen naar telefoonnummer 030-2823818

Coachingsdag voor vrouwelijke AIOS

De dag zal bestaan uit een interactief ochtendprogramma en middagprogramma waarbij naast persoonlijke voordrachten van onze spreeksters ook veel ruimte is om eigen ervaringen te delen.

In een interactieve ochtendsessie zijn Iet van Albada en Désirée van der Heijde enthousiast bevonden om de aanloop, hoogtepunten en obstakels van hun eigen