Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Een nieuwe NVR-website!

Geachte bezoeker,

Het is een genoegen u hierbij onze nieuwe website te presenteren!
Deze nieuwe NVR-website is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de PR-Commissie van de NVR en het team van iDoctor B.V., maar wij willen ook iedereen hartelijk bedanken die tijdens de najaarsdagen de enquête heeft ingevuld. Die input is van groot belang geweest om tot dit resultaat te komen! Als NVR kunnen wij dan ook met recht zeggen dat dit onze website is, waarbij functionaliteit en een modern fris uiterlijk de uitgangspunten waren.
Leden van de NVR kunnen inloggen om de volledige website bezoeken. Neem eens een kijkje en laat weten wat u er van vindt.

Hartelijke groet van de PR-commissie en iDoctor B.V.

p.s. Complimenten of opmerkingen? Of geen wachtwoord ontvangen? Mail dan naar info@nvr.nl.

Actueel

Reumatoloog gezocht voor werkgroep module comorbiditeit.

Het NHG is in opdracht van het Netwerk Kwaliteits-ontwikkeling GGZ gestart met de ontwikkeling van de Generieke Module comorbiditeit. Dit wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep o.l.v. Prof. Schellevis VUmc. Hiervoor wordt medewerking gevraagd van een reumatoloog. Er zijn vacatiegelden beschikbaar.

Details kunt u vinden in bijgaand document werkgroep module comorbiditeit

Geïnteresseerden

Screenen op hematologische kankers bij SLE

Circa 10 jaar na een groot multicenter onderzoek is het nog altijd onbekend wat de onderliggende immunologische oorzaak is voor het verband tussen SLE en Non-Hodgkin-lymfoom (NHL). We weten niet of het komt door de ziekte of door de voorgeschreven behandeling, aldus aldus dr. Karen Costenbader van Harvard Medical School

Richtlijn MTX

De richtlijn methotrexaat dateert uit 2009 met een update in 2011. Het bestuur stelt het op prijs dat de richtlijn wordt geactualiseerd en zoekt een KARTREKKER. Als u belangstelling hebt, dan graag een berichtje naar info@nvr.nl

Interview met Dr. Madelon Vonk: Zorgpad Systemische Sclerose goedgekeurd door de NVR

In navolging op de NVR voorjaarsvergadering van 23 januari jl., kwam begin februari de goedkeuring van de NVR voor het Zorgpad Systemische Sclerose (SSc). Het Zorgpad is ontwikkeld door een werkgroep onder voorzitterschap van Dr. Madelon C. Vonk.

Madelon Vonk is als reumatoloog werkzaam in het Radboudumc. Zij is gespecialiseerd in de diagnose en