Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Een nieuwe NVR-website!

Geachte bezoeker,

Het is een genoegen u hierbij onze nieuwe website te presenteren!
Deze nieuwe NVR-website is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de PR-Commissie van de NVR en het team van iDoctor B.V., maar wij willen ook iedereen hartelijk bedanken die tijdens de najaarsdagen de enquête heeft ingevuld. Die input is van groot belang geweest om tot dit resultaat te komen! Als NVR kunnen wij dan ook met recht zeggen dat dit onze website is, waarbij functionaliteit en een modern fris uiterlijk de uitgangspunten waren.
Leden van de NVR kunnen inloggen om de volledige website bezoeken. Neem eens een kijkje en laat weten wat u er van vindt.

Hartelijke groet van de PR-commissie en iDoctor B.V.

p.s. Complimenten of opmerkingen? Of geen wachtwoord ontvangen? Mail dan naar info@nvr.nl.

Actueel

Promotie C. van Denderen

Christiaan van Denderen is op 6 mei j.l. gepromoveerd aan de Vrije Universiteit, waarvoor onze gelukwensen.
Christiaan vraagt zich af of hij met zijn 58 jaar de oudste “jonge doctor” in de reumatologie is.

Aandacht voor pensioenaftopping

Zoals jullie weten zet de Federatie in samenwerking met de LAD zich in om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de pensioenaftopping voor medisch specialisten in dienstverband beperkt blijven. Door een nieuwe pensioenwet kunnen medisch specialisten in dienstverband namelijk niet langer belastingvrij pensioen opbouwen over het salarisdeel boven €100.000,-.

Oproep: Wie wil zitting nemen? Uitnodiging deelname richtlijnwerkgroep psoriasis

2015-04-21 Uitnodiging psoriasis NVR NHG HPN VVN

Verstandige Keuzen

NVR – Verstandig Kiezen

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft in het kader van de ‘Verstandig Kiezen’ campagne een top 5 met verstandige keuzes uitgebracht. Deze campagne is opgezet door

de Federatie Medisch Specialisten en ZonMW en is geïnspireerd is op de Amerikaanse ‘Choosing Wisely’ campagne. De campagne heeft als doel om