Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Actueel

Afwezigheid directeur ad interim

Prof. dr. B.A.C. Dijkmans, directeur a.i. is afwezig van 22 augustus t/m 6 september 2015

25 augustus 2015|

Oproep deelname werkgroep:

Projectplan: “Ontwikkeling procedure en toolkit voor het leveren van expertise en getuigen-deskundige door wv’en”

In de Raad Kwaliteit is het projectplan “Ontwikkeling procedure en toolkit voor het leveren van expertise en getuigen-deskundige door wv’en” aan de orde geweest.
De NVR zal als zodanig niet participeren in de werkgroep. Het bestuur is wel

25 augustus 2015|

Voorstel “Verruiming NVR standpunt biosimilars”

Geachte NVR leden,

Op het besloten deel van de website kunt u kennisnemen van het voorstel “verruiming NVR standpunt biosimilars” zoals dat tijdens de najaarsdagen besproken zal worden.

25 augustus 2015|

Voorstel “Verruiming NVR standpunt biosimilars”

Rekening houdend met de toenemende ervaring en de verschuivende inzichten bij andere partijen meent het bestuur dat het standpunt van de NVR net betrekking tot gebruik van biosimilars enigzins kan worden verruimd. Daarvoor is een concept opgesteld, dat wij ter accordering zullen voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering van september. Om

25 augustus 2015|