Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Een nieuwe NVR-website!

Geachte bezoeker,

Het is een genoegen u hierbij onze nieuwe website te presenteren!
Deze nieuwe NVR-website is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de PR-Commissie van de NVR en het team van iDoctor B.V., maar wij willen ook iedereen hartelijk bedanken die tijdens de najaarsdagen de enquête heeft ingevuld. Die input is van groot belang geweest om tot dit resultaat te komen! Als NVR kunnen wij dan ook met recht zeggen dat dit onze website is, waarbij functionaliteit en een modern fris uiterlijk de uitgangspunten waren.
Leden van de NVR kunnen inloggen om de volledige website bezoeken. Neem eens een kijkje en laat weten wat u er van vindt.

Hartelijke groet van de PR-commissie en iDoctor B.V.

p.s. Complimenten of opmerkingen? Of geen wachtwoord ontvangen? Mail dan naar info@nvr.nl.

Actueel

Vacature penningmeester NVR

advertentie vacature penningmeester NVR

Vooraankondiging:

vooraankondiging OratieTer gelegenheid van de oratie van Mike Nurmohamed zal het symposium “Cardiovascular rheumatology State-of-the-Art 2015” worden georganiseerd in het auditorium van Reade

VOORAANKONDIGING DEFINITIEF

Definitie oud-reumatoloog

Het begrip oud-reumatoloog geeft aanleiding tot verschillende interpretaties met verschillende uitleg over hoogte van de contributie. Daarom heeft het bestuur besloten tot een eenduidige interpretatie: men wordt geacht oud-reumatoloog te zijn indien men de AOW-leeftijd bereikt heeft.

 

Dutch Autoimmune Registry voor SLE van start

Sinds 1 juli is, na twee jaar van voorbereiding en een periode van proefdraaien, het DAiRE register nu echt van start gegaan.

Het register beoogt het vastleggen van ziektegegevens, behandeling en uitkomsten van patienten met SLE in Nederland. Nadere gegevens over DAiRE en binnenkort ook over andere registers kunt u vinden