In 2013 is het functioneren van de accreditatiecommissies door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht en zijn diverse eisen gesteld waaraan de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) op 1 juni 2014 moet voldoen. Daarom heeft de commissie accreditatie een nieuw werkdocument opgesteld dat u onder aan deze pagina vindt in een uitgebreide en verkorte versie. Tevens vindt u daar het aanvraagformulier buitenlandse nascholing. Dit formulier wordt toegelicht in het werkdocument.

Door de IGZ is o.a. de eis gesteld dat per 1 juni 2014 alle nascholingen door de aanbieder van de nascholingen, in GAIA ingevoerd moeten worden. Dit geldt ook voor de regionale en lokale refereerbijeenkomsten (zie onder aan deze pagina). Om 1 juni 2014 alles op orde te hebben, worden organisatoren/aanbieders van regionale en lokale refereerbijeenkomsten dringend verzocht vóór 15 mei 2014 een account aan te maken voor GAIA. Ga hiervoor naar
http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm

U kunt uw refereerbijeenkomst dan in GAIA zetten. Presentielijsten voor de periode 1 januari t/m 31 mei 2014 kunt u sturen naar het NVR-secretariaat die ze zal verwerken.

Persoonlijk dossier

Hoe u geaccrediteerde nascholing en refereeravonden/bijeenkomsten toevoegt aan uw persoonlijk dossier, wordt uitgelegd in de HANDLEIDING en in Brief 2007-180.doc

De KNMG Artseninfolijn, die ook de GAIA Helpdesk verzorgt, is van naam veranderd en heet nu KNMG Infodesk. De KNMG Infodesk is bereikbaar via info@fed.knmg.nl en via 030 – 282 32 50.
Klik hier voor meer informatie over het persoonlijk dossier.

Klik hier om naar uw persoonlijk dossier te gaan.

 

Informatie voor aanbieders/organisatoren van nascholing

De Wetenschappelijke Verenigingen – waaronder de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie – hebben besloten om met één geautomatiseerd systeem voor accreditatie te gaan werken. Eén applicatie die zowel gebruikt kan worden door de verenigingen, als door specialisten en aanbieders van nascholing. Het geautomatiseerde systeem voor accreditatie wordt GAIA genoemd. Dit staat voor: Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie.

Aanbieders (dat zijn personen en/of organisaties die nascholing organiseren en/of daar accreditatie voor aanvragen) kunnen digitaal aanvragen indienen bij meerdere verenigingen tegelijk. Verenigingen beoordelen de aanvragen en kunnen deze na toekenning van accreditatiepunten toevoegen aan de agenda voor het eigen specialisme op de eigen site.

Vanaf 1 januari 2011 kunnen accreditatieaanvragen voor algemene nascholing alleen worden ingediend bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Een aanvraag indienen bij het ABAN verloopt gewoon via GAIA. Zie: http://knmg.artsennet.nl/Diensten/GAIA-Accreditatie.htm

Klik op www.knmg.nl/aanbieder en u vindt alle informatie (zoals een handleiding, elektronisch aanvraagformulier, ‘veelgestelde vragen’, et cetera) over het indienen van een aanvraag voor accreditatie van algemene of vakinhoudelijke nascholing.

Werkdocument commissie accreditatie aangepaste versie februari 2015
Werkdocument verkorte versie commissie accreditatie aangepaste versie feburari 2015
Werkdocument-Aanvraagformulier-buitenlandse-nascholing-voor-NVR-leden-mei-2014

 

Commissie Accreditatie

Dr. E.M. Colin, voorzitter (2014)
Mevrouw M.N. Efdé (2015)
Mevrouw O.N. van Hall namens juniorensectie
M. Vis (2014)
Mevrouw dr. D. Vosse (2014)