Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
www.nvr.nl - info@nvr.nl - (030) 28 23 818
Kwaliteit /

Accreditatie

Overzicht van geaccrediteerde nascholing

Klik hier voor een overzicht van geaccrediteerde nascholing.


Informatie voor reumatologen 

Aan de reumatologen

Ons kenmerk: 2014-201

Utrecht, 13 maart 2014


Geachte collegae,

Vorig jaar is het functioneren van de accreditatiecommissies door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht en zijn diverse eisen gesteld waaraan de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) op 1 juni 2014 moet voldoen. Daarom werkt de commissie accreditatie aan een nieuw huishoudelijk reglement dat zo spoedig mogelijk op de website zal worden geplaatst (uiterlijk 31 mei a.s.).

Door de IGZ is o.a. de eis gesteld dat per 1 juni 2014 alle nascholingen door de aanbieder van de nascholingen, in GAIA ingevoerd moeten worden. Dit geldt ook voor de regionale en lokale refereerbijeenkomsten (zie bijlage). Om 1 juni a.s. alles op orde te hebben, worden organisatoren/aanbieders van regionale en lokale refereerbijeenkomsten dringend verzocht vóór 15 mei a.s. een account aan te maken voor GAIA. Ga hiervoor naar
http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm
U kunt uw refereerbijeenkomst dan in GAIA zetten. Presentielijsten voor de periode 1 januari t/m 31 mei 2014 kunt u sturen naar het NVR-secretariaat die ze zal verwerken.

Conform andere wetenschappelijke verenigingen ligt het in de verwachting dat het lokaal refereren (dus niet de regionale refereerbijeenkomsten) in de nabije toekomst niet langer geaccrediteerd zal worden. U ontvangt u hierover nog nader bericht.

Accreditatie online nascholing

Op verzoek van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, heeft de commissie accreditatie zich eind 2009 uitgesproken over het toekennen van accreditatiepunten aan zogenoemde online nascholing.  

  • In principe kunnen er accreditatiepunten worden toegekend aan online nascholing;
  • Voor de EULAR-onlinecursus worden 20 accreditatiepunten per jaar toegekend (de cursus duurt twee jaar);
  • Per herregistratieperiode (duur vijf jaar) mag de EULAR-online cursus slechts eenmaal opgevoerd worden;
  • Voor overige online nascholing mogen in totaal niet meer dan 5 accreditatiepunten per jaar worden bijgeschreven in uw persoonlijk dossier.

Persoonlijk dossier

Hoe u geaccrediteerde nascholing en refereeravonden/bijeenkomsten toevoegt aan uw persoonlijk dossier, wordt uitgelegd in de HANDLEIDING en in Brief 2007-180.doc 

Klik hier voor meer informatie over het persoonlijk dossier. 

Klik hier om naar uw persoonlijk dossier te gaan.

Europese accreditatie

De commissie accreditatie van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie accepteert met ingang van 1 november 2009 alle accreditaties van de Europese wetenschappelijke verenigingen (EACCME, BMA, UEMS, etc). Het gaat niet om accreditatie van de 'grote' buitenlandse reumatologiecongressen zoals de BSR, maar om nascholing op het gebied van reumatologie die niet bij de NVR is aangemeld. Hoe u dergelijke nascholing aan uw persoonlijk dossier toevoegt leest u hier.


Informatie voor aanbieders/organisatoren van nascholing

De Wetenschappelijke Verenigingen - waaronder de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie - hebben besloten om met één geautomatiseerd systeem voor accreditatie te gaan werken. Eén applicatie die zowel gebruikt kan worden door de verenigingen, als door specialisten en aanbieders van nascholing. Het geautomatiseerde systeem voor accreditatie wordt GAIA genoemd. Dit staat voor: Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie.

Aanbieders (dat zijn personen en/of organisaties die nascholing organiseren en/of daar accreditatie voor aanvragen) kunnen digitaal aanvragen indienen bij meerdere verenigingen tegelijk. Verenigingen beoordelen de aanvragen en kunnen deze na toekenning van accreditatiepunten toevoegen aan de agenda voor het eigen specialisme op de eigen site.

Er wordt onderscheid gemaakt in het aanvragen van accreditatie voor

  • Algemene nascholing
  • Vakinhoudelijke nascholing

Algemene nascholing

Op verzoek van vele aanbieders van nascholing is er sinds 1 januari 2011 één centraal loket voor het aanvragen van accreditatie voor algemene nascholing voor:
• huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten;
• medisch specialisten;
• sociaal geneeskundigen.
Algemene nascholing betreft de niet-vakinhoudelijke nascholing: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden, managementvaardigheden e.d.
Vanaf 1 januari 2011 kunnen accreditatieaanvragen voor algemene nascholing alleen worden ingediend bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Een aanvraag indienen bij het ABAN verloopt gewoon via GAIA. Zie: 
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/GAIA-Accreditatie.htm

Vakinhoudelijke nascholing

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie hanteert de volgende tarieven voor het accrediteren van vakinhoudelijke nascholing:

  • niet-gesponsorde bijeenkomsten: € 50,- excl. BTW;
  • gesponsorde bijeenkomsten: € 150,- excl. BTW.

Het aanvragen van accreditatie

Klik op www.knmg.nl/aanbieder en u vindt alle informatie (zoals een handleiding, elektronisch aanvraagformulier, ‘veelgestelde vragen', et cetera) over het indienen van een aanvraag voor accreditatie van algemene of vakinhoudelijke nascholing.


Refereerbijeenkomsten.doc Refereerbijeenkomsten.doc