Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
www.nvr.nl - info@nvr.nl - (030) 28 23 818
Commissies/Werkgroepen /

Beroepsbelangencommissie (BBC)

Samenstelling beroepsbelangencommissie
dr. H.R.M. Peeters, voorzitter
mevrouw dr. P.A.J.M. Vos, secretaris
mevrouw dr. M.C.W. Creemers
A.H.Gerards
dr. E.N. Griep
dr. K. Vos
mevrouw J. Spierings namens juniorensectie

BTW-verandering
Per 01.10.2012 wordt het BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21 %. Dit geldt ook voor de BTW-plicht voor zorg-instellingen en medisch specialisten voor niet zorg-gerelateerde diensten, zoals rapporten, keuringen, trials etc. Zorgverleners dienen hun facturering daarop aan te passen na 01.10.2012 as. Symposium najaarsdagen 2011
Tijdens de najaarsdagen 2011 werd in een symposium aandacht besteed aan de veranderingen in de bekostiging van medisch specialistische zorg in 2012, oa het invoeren van de DOT-systematiek, budgettering van medisch specialistische zorg, de rol van RvB en stafmaatschap in de verdeling van het budget alsmede overheveling van anti-TNF-medicatie. De presentaties van dit symposium zijn hier terug te lezen.


BBC-symposium-NVR-28.09.2011-veranderingen-2012.ppt BBC-symposium-NVR-28.09.2011-veranderingen-2012.ppt
DOT-presentatie-Arjen-de-Boer-najaarsdagen-2011.ppt DOT-presentatie-Arjen-de-Boer-najaarsdagen-2011.ppt
Inleiding-BBC-symposium-NVR-28.09.2011.ppt Inleiding-BBC-symposium-NVR-28.09.2011.ppt

Presentatie's BBC-symposium najaarsdagen 2012
Zie bestanden:
Inleiding ...
BBC-symposium... (2x)
DOT...
FAQ...
 

Meest recente beleidsregel dure geneesmiddelen NZA
Zie bestand: BR-CU-2076...

Overzicht relevante verrichtingen met bijbehorende zorgactiviteitencodes
Zie bestand: relevante verrichtingen...

 


BR-CU-2076-Bijlage_5_Stofnamen_en_indicatielijst_add-on_geneesmiddelen_Aangep_sept2012.xls BR-CU-2076-Bijlage_5_Stofnamen_en_indicatielijst_add-on_geneesmiddelen_Aangep_sept2012.xls
relevante-verrichtingen-2011-11-15-v2.xls relevante-verrichtingen-2011-11-15-v2.xls
BBC-symposium-NVR-26.09.2012-2012-2013.ppt BBC-symposium-NVR-26.09.2012-2012-2013.ppt
FAQ-DOT-v4.doc FAQ-DOT-v4.doc
BBC-symposium-NVR-26.09.2012-review-voor-2012.ppt BBC-symposium-NVR-26.09.2012-review-voor-2012.ppt
DOT-presentatie-najaarsdagen2012.ppt DOT-presentatie-najaarsdagen2012.ppt
Inleiding-BBC-symposium-NVR-26.09.2012.ppt Inleiding-BBC-symposium-NVR-26.09.2012.ppt

DOT-tarieven 2012
De NZA heeft recent de nieuwe honorarium-tarieven voor de DOT-zorgproducten vastgesteld. Deze zullen vanaf 01.01.2012 gebruikt worden bij de declaratie van de DOT-zorgproducten en gaan dienen voor de vullen van de instellingsbudgetten (met omzetplafonds) van (collectieven van ) maatschappen in 2012. De afzonderlijke tarieven zijn voor elk zorgproduct inzichtelijk in de brondocumenten van de NZA, maar deze tabellen zijn te lang om overzichtelijk te blijven. De NZA heeft met deze nieuwe tarieven impactanalyses per specialisme doorgevoerd, die de huidige omzet in DBC vergelijken met de te verwachten omzet in DOT (zie de onderstaande links). Deze data geven enig inzicht in de effecten van de verdeling van budgetten en vaststelling van tarieven door de NZA per 2012. Zoals te verwachten laten de grafieken nivellering van de omzetten zien, maar zijn er ook forse verschillen tussen diverse instellingen. De grafieken zijn geanonimiseerd, maar uw instelling (RvB en/of collectief) kan met beroep op de WOB bij de NZA de data voor de betreffende instelling opvragen, zodat u de impactanalyse voor uw eigen vakgroep kunt beoordelen en tzt vergelijken met de toekomstige verdeling van de instellingsbudgetten, zoals u die door uw collectief voorgesteld zult krijgen. Binnenkort krijgt u vanuit de NVR een vereenvoudigde en overzichtelijke tool (Excel-bestand) met daarin de zorgproducten schematisch uitgesplitst en voorzien van de nieuwe tarieven, zodat u daarin uw eigen praktijk en de te verwachten omzet in DOT-producten kunt simuleren en ook weer als vergelijkingsmateriaal kunt gebruiken. Deze tool zal ook op de website aangeboden worden.


http://www.nza.nl/104107/138040/Definitieve_rapportage_Impactanalyse_DOT_honorariumtarieven.pdf


http://www.nza.nl/95826/174486/254357/Impactanalyses-vrijgevestigde-medisch-specialisten.pdf


http://www.nza.nl/95826/174486/254357/Impactanalyses-medisch-specialisten-in-dienstverband.pdf


http://www.nza.nl/95826/174486/254357/Impactanalyses-medisch-specialisten-in-academische-centra.pdf

Toepassing DBC systematiek bij gebruik van dure geneesmiddelen in 2010
Onderaan deze pagina is een bijlage bij dit bericht opgenomen (2010-167.doc).

Stichting Vektis
Er is een stichting genaamd Vektis in het leven geroepen, die het betalingsverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars coördineert. Er kan geen betaling plaatsvinden als een zorgaanbieder bij deze stichting geen specifieke code heeft. Dit punt is vooral van belang voor beginnende reumatologen.
Onderaan deze pagina is een bijlage bij dit bericht opgenomen.

BTW
Per 1 juli 2007 wordt het ziekenhuis verplicht BTW af te dragen over aan medisch specialisten doorberekende salariskosten van hulppersoneel. Dat geldt niet voor personeel in eigen dienst.
Onderaan deze pagina is een bijlage bij dit bericht opgenomen.


BBC-BTW_advies_in_verband_wijziging_wetgeving_per_1_juli_2007.doc BBC-BTW_advies_in_verband_wijziging_wetgeving_per_1_juli_2007.doc
BBC-Vektis_persbericht.pdf BBC-Vektis_persbericht.pdf
2010-167.doc 2010-167.doc