Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
www.nvr.nl - info@nvr.nl - (030) 28 23 818
Richtlijnen /

Standpunten

Standpunten van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met reumatische ziekten kunnen het noodzakelijk maken dat de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie een standpunt inneemt. Het gaat dan om situaties waarin er nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens en ervaringen uit de praktijk zijn die het mogelijk maken om een 'richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie' op te kunnen stellen, maar waarbij toch de mening van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie gewenst is.Die mening kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als overheidsinstanties willen overgaan tot vergoeding van een nieuw geneesmiddel. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie zal doorgaans aan enkele deskundigen vragen haar te adviseren over het in te nemen standpunt. Het voorstel van de deskundigen wordt besproken door het bestuur en wordt - al dan niet na herziening - vastgesteld door het bestuur als zijnde het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Bij uitzondering wordt een concept-standpunt ook op het besloten deel van NVR-net geplaatst met het verzoek aan de reumatologen om commentaar te geven op een concept-standpunt.

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie kent momenteel de volgende standpunten:

 


NVR-Standpunt-Tocilizumab-maart-2009.pdf NVR-Standpunt-Tocilizumab-maart-2009.pdf
NVR-Standpunt-Coxibs-2005.pdf NVR-Standpunt-Coxibs-2005.pdf
Standpunt-NVR-onderlingen-vergelijkbaarheid-TNF-blokkers-en-plaatsbepaling-biosimilars---NVR-okt-2014---v23-final.pdf Standpunt-NVR-onderlingen-vergelijkbaarheid-TNF-blokkers-en-plaatsbepaling-biosimilars---NVR-okt-2014---v23-final.pdf
NVR-Standpunt-Abatacept-2008.pdf NVR-Standpunt-Abatacept-2008.pdf
NVR-Standpunt-Rituximab-2008.pdf NVR-Standpunt-Rituximab-2008.pdf
NVR-Standpunt-Anakinra-2002.pdf NVR-Standpunt-Anakinra-2002.pdf
NVR-Standpunt-Febuxostat-2010.pdf NVR-Standpunt-Febuxostat-2010.pdf
NVR-Standpunt-infectiepreventie-bij-reumatologische-puncties-2014.pdf NVR-Standpunt-infectiepreventie-bij-reumatologische-puncties-2014.pdf
NVR-Standpunt-MTX-veiligheid-jan-2012.pdf NVR-Standpunt-MTX-veiligheid-jan-2012.pdf
NVR-Standpunt-toepassing-MESNA-bij-cyclofosfamide-voor-systeemziekten-2012.pdf NVR-Standpunt-toepassing-MESNA-bij-cyclofosfamide-voor-systeemziekten-2012.pdf
NVR-Standpunt-Tocilizumab-verklaring-commissie-kwaliteit-nov-2009.pdf NVR-Standpunt-Tocilizumab-verklaring-commissie-kwaliteit-nov-2009.pdf