Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
www.nvr.nl - info@nvr.nl - (030) 28 23 818
Tijdschrift /

Algemene informatie

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie is de informatie- en mededelingenperiodiek van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en de divisie Nederlandse health professionals in de reumatologie in oprichting.

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie wordt gratis toegezonden aan leden van de Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie en de divisie Nederlandse health professionals in de reumatologie in oprichting. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld € 63,00 per jaar.

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie verschijnt in maart, juni, september en december.