Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
www.nvr.nl - info@nvr.nl - (030) 28 23 818

Nieuwsbrieven

In september 2011 verscheen het beleidsplan: ‘Reumatologie: zichtbaar beter!'. Veel leden hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het beleidsplan. Daarvoor is het bestuur de leden zeer erkentelijk. Een belangrijk aandachtspunt blijkt de communicatie van het bestuur met de leden. Het bestuur geeft direct aandacht aan dit punt door het opnieuw instellen van een nieuwsbrief. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) heeft jarenlang een nieuwsbrief gekend, maar deze werd overgenomen door de nieuwsrubriek in het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie. Het tijdschrift verschijnt echter viermaal per jaar. Dat blijkt te weinig om snel te kunnen communiceren met de leden. Daarom heeft het bestuur gemeend de nieuwsbrief in ere te herstellen. Wij hopen dat u zich daarmee meer betrokken voelt bij uw vereniging! Het verenigingsnieuws in het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie vervalt hiermee.
De NVR-nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid onder alle leden van de NVR en het bestuur van de Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie en verschijnt maandelijks.
De NVR-nieuwsbrief wordt samengesteld door het secretariaat van de NVR onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NVR.
De nieuwsbrief is er voor en door leden. Als u dus belangwekkende informatie heeft voor de vereniging, schroom dan niet om uw bericht aan te bieden aan het secretariaat!
De nieuwsbrief zal zoveel mogelijk de papieren correspondentie met de leden vervangen. Zo zullen in nieuwsbrief voortaan de ‘Oproepen tot het indienen van samenvattingen voor voordrachten tijdens wetenschappelijke vergaderingen' (‘call for abstracts' voor de Januarivergadering en de najaarsdagen) en de oproepen tot het indienen van nominaties voor de prof. dr. J. Goslingsprijs en de Rheumatology Grant, geplaatst worden.

Mw. G.A. van Albada-Kuipers, voorzitter
Dr. F. Jelles, directeur