Actueel

Nieuwe subsidiemogelijkheden binnen Goed Gebruik Geneesmiddelen

Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes Open Ronde 8 en Rediscovery Ronde 3 opengesteld. Om beter tegemoet te komen aan belangrijke vragen op het gebied van het goed gebruik van geneesmiddelen zijn de kaders voor beide rondes uitgebreid. Bij Open […]

26 juli 2018|

Tekorten Naproxen

De exacte redenen voor de naproxen tekorten zijn niet eenduidig. Meerdere bedrijven hebben een leveringsprobleem dat nog een aantal weken tot later dit jaar door patiënten ervaren kan worden. Op de website farmanco.knmp.nl kunt u zien wat de verwachte leveringstijden zijn.

Uit het onderzoek dat het CBG heeft […]

26 juli 2018|

Cum laude gepromoveerd

Op 2 juli jl. is Gwenny Verstappen, onderzoeker bij de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG, cum laude gepromoveerd op het proefschrift getiteld: ’T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren’s syndrome: biomarker and target for treatment’. Zij voerde het onderzoek uit binnen het Expertisecentrum Syndroom van Sjögren, […]

17 juli 2018|

EULAR Postgraduate course in Budapest 1-3 October

Assistenten en jonge klaren opgelet!
Voor de populaire postgraduate course in Budapest zijn twee plaatsen beschikbaar voor de NVR. De NVR is daarom op zoek naar 2 gemotiveerde vertegenwoordigers die de prachtige cursus met topsprekers en veel interactie willen bijwonen en een verslag hiervan willen leveren in NTvR […]

11 juli 2018|

Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda Reumatologie (NVR)

Eind 2017 is het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ gestart om te inventariseren voor welke onderdelen van de reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillen in de reumatologische zorg of de organisatie hiervan. […]

5 juli 2018|