Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Informatie

Data

 • 29-03-2023
 • 05-04-2023
 • 12-04-2023
 • 19-04-2023

Website

Bezoek website

Basiscursus echografie reumatologen

Deze cursus zal gegeven worden door ervaren en ter zake deskundige radiologen die de cursusinhoud beheersen en kunnen belichten.

Opzet cursus

De cursus is als een driedaagse cursus opgezet. De cursus bestaat afwisselend uit colleges, demonstraties en hands-on trainingen.

Eindpunten

De deelnemers kunnen verwacht worden de volgende einddoelen te behalen na het volgen van de basis/intermediaire cursus:

 • kennis van de sono-anatomie voor zover relevant voor de reumatologie
 • kennis van de basisinstellingen van zowel grayscale als doppler techniek kent en dat deze kan toepassen
 • kennis heeft van artefacten
 • reumatologisch relevante pathologie herkennen en kunnen interpreteren zowel inflammatoir als structureel
 • kennis en vaardigheid t.a.v. carpale tunnel syndroom
 • kennis van en basisvaardigheden met betrekking tot echogeleide puncties/injecties

Deze einddoelen worden bereikt door het behandelen van de onderstaande leerdoelen:

Leerdoelen basiscursus echografie voor reumatologen

Na afronding van de driedaagse basiscursus zijn de volgende doelen bereikt:

Basis

 • De cursist kent de technische achtergrond van de echografie
 • De cursist kent artefacten van de echografie
 • De cursist kent de anatomie van de te behandelen onderwerpen
 • De cursist kan de verschillende anatomische structuren herkennen en benoemen

Inflammatie

 • De cursist kan gewrichtseffusie herkennen
 • De cursist kan synoviale hypertrofie en tenosynovitis herkennen en beoordelen met 2D en doppler echografie
 • De cursist kan enthesopathy herkennen en beoordelen met 2D en doppler echografie
 • De cursist kan een bursitis herkennen
 • De cursist kan tendinose herkennen
 • De cursist kan paratenotitis herkennen

Structureel

 • De cursist kan pees (sub)luxatie herkennen
 • De cursist kan de peesrupturen herkennen:
  • Intrasubstance ruptuur
  • Partial ruptuur
  • Complete ruptuur
 • De cursist kan erosies herkennen
 • De cursist kan osteophyten herkennen
 • De cursist kan enthesophyten herkennen
 • De cursist kan ganglia en cytsen herkennen
 • De cursist kan kraakbeenlesies herkennen
 • De cursist kan peri- en intra-articulaire microkristaldeposities herkennen
 • De cursist kan pees, ligament of spiercalcificaties herkennen

Overig

 • De cursist heeft basisvaardigheden om echogeleid te puncteren
 • De cursist kan een echoverslag maken en kent de juiste nomenclatuur
 • De cursist kent de indicaties voor het verrichten van een echo-onderzoek

programma basiscursus echografie

Deel deze pagina