Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Informatie

Data

  • 06-09-2021

Live webcast Expertdebat SLE en lupus nefritis

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een chronische auto-immuunziekte waarbij meerdere orgaansystemen betrokken zijn. Hoewel de overleving van SLE-patiënten is verbeterd, is er nog steeds sprake van risico op het ontstaan van orgaancomplicaties met blijvende schade en verhoogde mortaliteit. Daarom is het van belang deze ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te diagnosticeren en een behandeling in te stellen om orgaanschade op de lange termijn te voorkomen. Bij ongeveer 40% van de patiënten met SLE ontwikkelt zich lupus nefritis. Ook bij deze patiëntengroep is het de uitdaging om zo effectief mogelijk te behandelen, zodat End Stage Kidney Disease (ESKD) voorkomen kan worden.

Het belooft een interactieve webcast te worden waarin een actieve rol van het publiek gevraagd wordt. Tijdens een levendig debat komen de volgende onderwerpen aan de orde:

SLE: Treat-to-target, wat willen we bereiken met een SLE behandeling?

Het perspectief op behandeling vanuit verschillende disciplines

Lupus nefritis: de nieuwste ontwikkelingen en data

Flyer_SLE en Lupus

Deel deze pagina