Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Artsenverklaring ZN voor febuxostat beschikbaar

Per 1 januari 2015 is vergoeding voor febuxostat geregeld voor patiënten die aan de indicatie voldoen. Recentelijk is ook de artsenverklaring Zorgverzekeraars Nederland (ZN) online gepubliceerd. Deze kunt u gebruiken voor aanvraag van vergoeding.

Febuxostat (Adenuric®) is geplaatst op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. Febuxostat is beschikbaar voor de behandeling van chronische hyperurikemie bij aandoeningen waarbij uraatafzetting al is opgetreden (inclusief een ziektegeschiedenis met, of aanwezigheid van, jichtknobbels en/of jicht).1-3 Hierbij is de volgende voorwaarden voor vergoeding vastgesteld (op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering).

Febuxostat wordt uitsluitend vergoed voor:

  • patiënten die niet (meer) behandeld kunnen worden met, of niet reageren op behandeling met allopurinol, en waarbij tevens aantoonbaar sprake is van uraatafzettingen.4-6

De apotheek van een patiënt controleert aan de hand van een artsenverklaring of deze aan de voorwaarden voor vergoeding voldoet. Wilt u als reumatoloog febuxostat met GVS-vergoeding voorschrijven aan jichtpatiënten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen? Ga dan als volgt te werk:

  • de artsenverklaring van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de enige, voor alle zorgverzekeraars geldende artsenverklaring. Zie: https://www.zn.nl, kijk onder ‘ZN formulieren’ en ‘Farmacie’ en kies ‘Febuxostat’ uit de lijst met formulieren;*
  • geef de ingevulde artsenverklaring voor febuxostat aan uw patiënt mee en geef aan dat deze samen met het recept voor febuxostat bij de apotheek afgegeven dient te worden.

Aan de hand van de artsenverklaring controleert de apotheek of uw patiënt aan de voorwaarden voor vergoeding voldoet. Indien dit zo is, dan verstrekt de apotheek Adenuric op kosten van de zorgverzekeraar. Febuxostat wordt alleen vergoed als de artsenverklaring door een medisch specialist is ingevuld (zie de artsenverklaring).

*De link om deze artsenverklaring direct te downloaden of printen is:098_ 2014 3 26 febuxostat av.docx

De NVR heeft reeds in 2010 haar standpunt inzake gebruik van febuxostat op grond van de bekende wetenschap gepubliceerd op de website.7

  1. EPAR febuxostat (Adenuric®). EMA London 2011.
  2. Febuxostat is een niet-purine, selectieve remmer van het enzym xanthine-oxidase waardoor het zorgt voor verlaging van de urinezuurspiegel.
  3. Samenvatting van de productkenmerken Adenuric®. Zie: www.menarini.nl.
  4. Voor de tekst en lijst geneesmiddelen die zijn geplaatst op Bijlage 2: zie http://wetten.overheid.nl.
  5. GVS-rapport 14/24 febuxostat (Adenuric®). Zorginstituut Nederland 2014. Datum: 27 oktober 2014. Status: definitief. www.zorginstituutnederland.nl/zoeken/?query=febuxostat.
  6. Staatscourant jaargang 2015, nummer 1519 (22 januari 2015). Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-1519.html.
  7. NVR-Standpunt-Febuxostat-2010

Deel deze pagina

Geplaatst op: 25-05-2015