Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Belangrijke informatie over beschikbaarheid van RoActemra® (tocilizumab) intraveneuze formulering

Op 25 augustus jl. heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen naar aanleiding van het dreigend mondiaal tekort van tociluzimab een alert aan ziekenhuisapothekers gestuurd.

De wereldwijde vraag naar tocilizumab is ongekend sterk toegenomen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Als reactie op deze vraag is de productiecapaciteit van het geneesmiddel reeds verdubbeld maar verwacht alsnog wereldwijde tekorten voor de komende maanden. Deze tekorten betreffen zowel de intraveneuze formulering als ook de subcutane formulering. Roche staat over de ontstane situatie in nauw contact met het LCG (Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen) en andere betrokken autoriteiten. Dit om de continuïteit van zorg van chronische gebruikers van tocilizumab alsmede COVID patiënten te borgen.

Intraveneuze formulering 20mg/ml concentraat voor infusie (4ml, 10 ml, 20 ml injectieflacons)

Zoals in de alert van het LCG is aangegeven, is er voor de komende twee weken geen tekort van de intraveneuze formulering van het geneesmiddel. De verwachting is echter dat er in het vierde kwartaal van 2021 een tijdelijk tekort op patiëntniveau van de intraveneuze formulering zal ontstaan. In lijn met het advies van het LCG wordt geadviseerd om intraveneus gebruik van het geneesmiddel zoveel mogelijk te beperken tot gebruik bij de indicaties waar gebruik van de subcutane vorm niet of minder geschikt is, bijvoorbeeld de behandeling van ernstige of levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor (CAR) T-cellen. De verwachting is dat de beschikbare voorraad van de subcutane formulering van het geneesmiddel niet afdoende is om de tekorten aan de intraveneuze formulering op te kunnen vangen.

Subcutane formuleringen: 162 mg/0.9 ml oplossing voor subcutane injectie (voorgevulde spuit en voorgevulde pen)

In juli is reeds een dreigend tekort aan deze formuleringen aangekondigd. Bij de gecontroleerde verstrekking van de voorgevulde spuiten en pennen (4 weken verstrekking in plaats van de gebruikelijke 3 maanden), zoals nu geadviseerd wordt, wordt geen tekort verwacht op patiëntniveau. De toelevering in Nederland van zowel de pennen als de spuiten blijft echter beperkt en kan wisselen tussen voorgevulde spuiten en pennen.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 08-09-2021