JNVR 2016

Het juniorenbestuur van de NVR, de JNVR, behartigt de belangen van artsen in opleiding tot reumatoloog. Dit bestuur bestaat uit artsen in opleiding tot reumatoloog, met uit elke opleidingsregio minstens één vertegenwoordiger.

Doelstellingen

  1. Belangenbehartiging van reumatologen in opleiding. Dit wordt bereikt door het formuleren van standpunten omtrent verplicht onderwijs, dienstenbelasting en profileringsstages. Daarnaast door een afvaardiging binnen het Concilium rheumatologicum en ledenvergadering van De Jonge Specialist.
  2. Optimaliseren en promoten van de opleiding tot reumatoloog. Dit wordt bereikt door bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het periodiek centraal onderwijs, het elektronisch portfolio en het individueel opleidingsplan. Daarnaast door deelname aan discussies omtrent opleidingsduur en opleidingsvisitaties (via het Concilium Rheumatologicum en de Onderwijscommissie) en de KNMG Carrièrebeurs.
  3. Vergroten van kennis en bewustwording bij reumatologen in opleiding t.a.v. ontwikkelingen in de organisatie en financiering van de zorg. Dit wordt bereikt door terugkoppeling van vergaderingen van de Beroepsbelangencommissie en De Jonge Specialist en tijdens georganiseerde bijeenkomsten zoals de AIOSdag. De JNVR coördineert projecten en activiteiten voor AIOS op landelijk niveau om deze deels vakoverstijgende onderwerpen onder de aandacht te brengen.
  4. Bijdragen aan optimalisering van de kwaliteit van reumatologische patiëntenzorg. Dit wordt bereikt door deelname aan de activiteiten van de Commissie Kwaliteit en afvaardiging naar gelieerde commissievergaderingen en terugkoppeling daarvan naar de reumatologen in opleiding via website en facebookgroep.
  5. Bevorderen van contact tussen reumatologen in opleiding onderling en verbeteren van de aansluiting met de NVR. Dit wordt bereikt door de organisatie van het avondprogramma van de jaarlijkse Najaarsdagen, bijdrage aan de invulling van de AIOSdag en vernieuwing en bijhouden van de website en facebookpagina.

Leden JNVR

Mw. J. Spierings, Julia
Voorzitter
E-mail: postvoorjulia@gmail.com

Sinds 2014 ben ik werkzaam als AIOS reumatologie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Als lid van het bestuur ben ik in aanraking gekomen met nieuwe en interessante aspecten van ons vakgebied en heb ik een hoop collega’s in de rest van Nederland leren kennen. Dit is een ontzettend inspirerende ervaring! In de afgelopen 2 jaar heb ik mij binnen het JNVR bestuur bezig gehouden met de invulling van het onderwijs. Daarnaast heb ik veel geleerd over actuele zaken die spelen op het gebied van organisatie en financiering van de zorg binnen de beroepsbelangencommissie. Deze leuke taken kon ik vorig jaar samenbrengen op de landelijke AIOSdag in Maastricht. Daar kwamen thema’s als doelmatigheid, onderhandelen en dure geneesmiddelen en ziekenhuisorganisatie aan bod.  Ik denk dat deze onderwerpen en maatschappelijke en algemene competenties meer aandacht verdienen, zodat je als AIOS nog beter wordt voorbereid op het werk als medisch specialist.  Als voorzitter wil ik me daar voor inzetten.  Ook zal de JNVR zich duidelijker profileren, zodat voor alle AIOS in Nederland helder is waar we voor staan en hoe ze ons kunnen bereiken.

Mw. M. Kleibeuker, Marjolein
Lid voor De Jonge Specialist, redactielid NtvR, lid werkgroep E-portfolio, lid klachtencommissie RGS
E-mail: M.Kleibeuker-2@umcutrecht.nl

Mijn naam is Marjolein Kleibeuker, sinds januari 2014 begonnen met de vervolgopleiding reumatologie in het UMC Utrecht. Tot 2017 hoop ik zoveel mogelijk uit mijn opleiding te halen! Binnen het UMC Utrecht richt ik mij op de profielen Onderwijs, Onderzoek & Wetenschap en echografie. Daarbuiten vertegenwoordig ik de JNVR binnen de Raad Juniorenverenigingen van de Jonge Specialist, een overkoepelende organisatie voor belangenbehartiging van alle AIOS in Nederland. Tijdens deze vergaderingen leer ik veel over de organisatie van de zorg in Nederland, vormgeving van de specialistenopleidingen en denk ik mee over ontwikkelingen van bijvoorbeeld het Individueel Opleidingsplan, de overgang naar de Federatie Medisch Specialisten en verkorting van de opleiding tot specialist. Verder hoop ik mij het komende jaar in te gaan zetten voor een landelijk digitaal portfolio voor alle reumatologie-AIOS.

Dhr. D.M. Bruining, Martijn
Lid Concilium
E-mail: martijn_br@yahoo.com

Mijn naam is Martijn Bruining, 5e jaars AIOS reumatologie in het UMC Groningen. Mijn taak binnen de JNVR is als AIOS-lid van het Concilium mee te gaan naar opleidingsvisitaties. Lid zijn van de visitatiecommissie geeft mij de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te krijgen van andere opleidingsziekenhuizen en tevens adviezen te geven om de opleiding tot reumatoloog te optimaliseren. Mogelijk kan ik binnenkort persoonlijk kennis met u maken in het kader van een opleidingsvisitatie.

Mw. I. Kuntzel, Inge
Lid Concilium. Webmaster website
E-mail: ingekuntzel@gmail.com

Mijn naam is Inge Kuntzel, sinds januari 2013 ben ik begonnen met de vervolgopleiding in het Atrium medisch centrum Heerlen en inmiddels in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Sinds oktober 2013 neem ik namens de JNVR zitting in het Consilium Rheumatologicum en de Visitatiecommissie. Van hieruit hoop ik mee te kunnen denken over de invulling en uitvoering van de opleiding tot reumatoloog. Als AIOS lid van de visitatie commissie doe ik mee aan opleidingsvisitaties. Zo hoop ik mee te werken de kwaliteit van de opleiding nog beter te maken.

Mw. O.N. van Hall, Odile
Lid Accreditatie. Webmaster website
E-mail: o.vanhall@vumc.nl

Mijn naam is Odile van Hall en ik ben sinds september 2014 werkzaam als AIOS reumatologie in het VUMC na aanvankelijk mijn perifere stage en vooropleiding in het Kennemer Gasthuis in Haarlem te hebben gedaan. Sinds november 2014 ben ik lid van de JNVR en maak ik deel uit van de accreditatiecommissie. Deze commissie beoordeelt zeer diverse cursussen en nascholingen en kent accreditatiepunten toe. Het is heel leuk en informatief om te zien met hoeveel verschillende vakgroepen en dus ook cursussen ons vakgebied raakvlakken heeft en daarnaast meteen op de hoogte te zijn wat er qua scholingen aan zit te komen. Daarnaast ben ik vanaf februari 2016 betrokken bij het onderhouden en zo nodig vernieuwen van de website van de NVR waarmee ik hoop nog meer aan onze doelstellingen te kunnen bijdragen.

Dr. P.H.P. de Jong, Pascal
Lid Concilium Rheumatologicum en de Plenaire Visitatiecommissie, Werkgroep E-portfolio
Email: p.h.p.dejong@erasmusmc.nl

Hallo! Bij deze wil ik mij voorstellen als lid van het JNVR bestuur. Ik ben Pascal de Jong en ben sinds januari 2015 werkzaam als AIOS reumatologie in de regio Rotterdam. Momenteel ben ik werkzaam in het ErasmusMC, waar ik medio 2017 mijn opleiding zal afronden. Hiervoor heb ik ruim 1 jaar, in het kader van mijn perifere stage, in het Maasstad ziekenhuis gewerkt. Sinds april 2015 ben ik lid van het JNVR bestuur. Namens het JNVR-bestuur neem ik zitting in het Concilium Rheumatologicum en de Plenaire Visitatiecommissie, die als belangrijkste taak de waarborging en verbetering van de kwaliteit van de opleiding reumatologie hebben. Vanuit de werkgroep ePortfolio werk ik tevens aan het digitaliseren en vervolmaken van het huidige papieren portfolio. Via deze commissies krijg ik de kans om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze opleiding. Daarnaast is het erg leerzaam om eens buiten de “eigen” ziekenhuismuren te kijken. Tot slot, leer ik veel “nieuwe” collega’s uit andere opleidingsregio’s kennen, waar ik anders jammer genoeg niet mee in contact was gekomen!

Mw. M. Dekkers, Marieke
Lid Werkgroep elektronisch portfolio, webmaster website
E-mail: marieke.dekkers@gmail.com

Mijn naam is Marieke Dekkers. Ik ben sinds januari 2014 werkzaam als AIOS reumatologie, eerst het perifere deel in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en vanaf januari 2015 in Medisch Spectrum Twente (MST). Sinds december 2014 ben ik lid van de JNVR om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van onze opleiding. Daarnaast is het leerzaam om een goed beeld te krijgen van het werk van de (J)NVR en de verschillende aspecten van het vakgebied reumatologie. Ik ga me in eerste instantie bezig houden met het opzetten van een digitaal portfolio voor de AIOS reumatologie.

Dr. G. Snijders, Gijs
Lid Commissie onderwijs, lid Commissie kwaliteit
E-mail:gijssnijders@gmail.com

Mijn naam is Gijs Snijders, reumatoloog in opleiding in opleidingsregio Nijmegen. Na mijn vooropleiding interne geneeskunde, heb ik ruim een jaar op het Reumacentrum in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen gewerkt in het kader van het perifere deel van mij opleiding. Momenteel werk ik in het Radboudumc Nijmegen op de afdeling Reumatische Ziekten, waar ik medio 2017 mijn opleiding afrond.

Sinds begin 2015 zit ik in het bestuur van de JNVR en maak deel uit van de commissies Kwaliteit en Onderwijs. Het is erg leuk en leerzaam om de kans te krijgen van dichtbij het reilen en zeilen van onze vereniging te kunnen meemaken en mee te kunnen denken over nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.

Deel uit maken van de Onderwijscommissie geeft me de kans invloed uit te oefenen op de inhoud van ons eigen onderwijs. Ten slotte is het erg leuk om AIOS uit het hele land te leren kennen en te horen hoe het er in andere opleidingsregio’s aan toe gaat.

Mw. dr. M. Herenius, Marieke
Lid Commissie kwaliteit
E-mail: m.m.herenius@amc.uva.nl

Mijn naam is Marieke Herenius en ik ben in april 2015 gestart met de opleiding tot reumatoloog Reade en inmiddels ben ik gestart in het AMC. Sinds maart 2016 ben ik lid van het bestuur van de JNVR en van de commissie kwaliteit. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid en dit veld is erg in beweging. De meeste kwaliteitsindicatoren zijn nu gericht op klinische zorg en er is nog heel veel ruimte om goede ideeën te bedenken voor poliklinische zorg, dus nog genoeg te doen. Verder is het ook erg leuk om regelmatig te horen hoe het in andere regio’s er aan toe gaat en ideeën uit te wisselen.

Mw. dr. A. Willemze, Annemiek
Lid Beroepsbelangencommissie
E-mail: a.willemze@lumc.nl

Mijn naam is Annemiek Willemze, sinds december 2015 ben ik werkzaam als AIOS reumatologie in het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Sinds 1 maart 2016 ben ik lid van de JNVR en vertegenwoordig ik de JNVR binnen de beroepsbelangencommissie.  Dit geeft mij te mogelijkheid om meer te leren over de financiering en organisatie binnen de zorg. Veder vind ik het erg leuk om via de  JNVR mijn collega’s uit andere opleidingsregio’s te leren kennen.