Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Biosimilars op Maat (BOM) – Trainingen motiverende gesprekstechnieken en shared decision making

Voorschrijven van biologische geneesmiddelen en omzetting naar biosimilars vereist teamwork en goede afstemming met de patiënt. In de praktijk dienen zorgverleners de nodigde (communicatie)vaardigheden te gebruiken en is het lastig om als team eenduidig op te treden. Het BOM-project erkent dit en biedt drie trainingsconcepten aan die naar gelang de omstandigheden zijn aan te passen en in te zetten zijn voor diverse zorgverleners, zoals medisch specialisten, specialistisch verpleegkundigen, patiëntconsulenten, apothekers en apothekersassistenten. De trainingen kunnen ook gericht worden op samengestelde groepen en/of zorgteams.

Het BOM-project biedt kosteloos de volgende trainingsconcepten aan:

  1. Introductie nieuwe werkwijze voor ondersteunend personeel
  2. Communicatievaardigheden voor zorgverleners en teams
  3. Shared decision making. Vaardigheden voor voorschrijvers

1. Introductie nieuwe werkwijze voor ondersteunend personeel

Bij een integrale omzetting van chronische medicatie draagt ondersteunend personeel vaak de gevolgen. “Ik ben bang dat ik allergisch ben” of “Is dit verplicht?” zijn reacties van patiënten waar wel een eenduidig antwoord op moet zijn. Ook is het handig om te weten welke vragen bij welke collega-afdelingen kunnen opkomen en hoe daar mee omgegaan dient te worden. Het BOM-project biedt de mogelijkheid de nieuwe werkwijze te toetsen en vervolgens in een training aan te bieden aan ondersteunend personeel.  De training zal deels bestaan uit oefeningen om de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen, desgewenst met behulp van een trainingsacteur. Na afloop worden de resultaten van de training – anoniem – teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Duur: 1,5 – 3 uur
Trainingsacteur: in overleg
Aantal deelnemers: max. 18
Voorwerk: briefing, aanleveren van stukken

2. Motiverende gesprekstechnieken voor zorgverleners en teams

Zorgverleners en zorgteams worden soms flink uitgedaagd door beslissingen die op andere niveaus gemaakt worden, zoals de algehele overgang naar een bepaald biosimilar. Zij worden geacht deze beslissingen in de praktijk door te voeren en te communiceren aan de patiënt. Deze training geeft alle medewerkers de benodigde communicatietools in handen. De trainer – en een ervaren trainingsacteur – brengen aan de hand van eigen of door u ingebrachte casussen de theorie rond de vaardigheden tot leven. In de kosteloze training, die op een door u te bepalen tijdstip in uw ziekenhuis wordt gegeven, krijgt elke deelnemer de kans om vaardigheden te oefenen. Na afloop worden de resultaten van de training – anoniem – teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Duur: 2 – 4 uur
Trainingsacteur: ja
Aantal deelnemers: max. 18
Voorwerk: briefing, aanleveren van stukken en casuïstiek

3. Shared decision making. Vaardigheden voor voorschrijvers

Steeds meer patiënten hebben de behoefte om mee te beslissen over hun behandeling. Dit principe heet shared decision making (SDM). De positieve effecten, zoals grotere patiënttevredenheid en een hogere therapietrouw, zijn aangetoond. Ook bij beperkte tijd of bij verplichte medicatieveranderingen naar biosimilars is SDM goed toe te passen.

Deze kosteloze training richt zich op het toepassen van SDM in de dagelijkse praktijk. De training bestaat naast een theoretisch deel uit een praktisch gedeelte, waarin praktijksituaties met een trainingsacteur worden uitgewerkt. Aan het eind van de training heb je geleerd hoe je met die ene lastige patiënt om kan gaan, en wat jouw aandeel in het proces is. Ook leer je hoe je in een consult om kan gaan met de switch van biologicals naar biosimilars.

De training is in het kader van wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC ontwikkeld in nauwe samenwerking met SDM- experts, patiënten, reumatologen en trainers. De training werd zeer positief ontvangen.

Duur: 4 uur
Trainingsacteur: ja
Aantal deelnemers: max. 9
Voorwerk: briefing, aanleveren van stukken en casuïstiek

Hoe werkt het?

Bent u geïnteresseerd in een van deze trainingen, dan kunt u een mail sturen aan BOM@medicijngebruik.nl. Wilt u meer over de inhoud van deze trainingen weten, dan kunt  u  contact opnemen met Menno van Woerkom, adviseur/trainer bij het IVM: m.woerkom@medicijngebruik.nl , tel. nr. 0888 800 462 of 06-23 77 19 43

De trainingen zijn geaccrediteerd voor verschillende zorgverleners.

Bijlages:

materialen BOM traject beschikbaar

materialen scholingen BOM

overzicht BOM elo’s en accreditatie

Trainingen motiverende gesprekstechnieken en shared decision making 2019

Deel deze pagina

Geplaatst op: 11-03-2019