Nieuws

/Nieuws

Nieuwe subsidiemogelijkheden binnen Goed Gebruik Geneesmiddelen

Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes Open Ronde 8 en Rediscovery Ronde 3 opengesteld. Om beter tegemoet te komen aan belangrijke vragen op het gebied van het goed gebruik van geneesmiddelen zijn de kaders voor beide rondes uitgebreid. Bij Open Ronde 8 komt financiering beschikbaar voor projecten waarin complexe interventies centraal [...]

26 juli 2018|

Tekorten Naproxen

De exacte redenen voor de naproxen tekorten zijn niet eenduidig. Meerdere bedrijven hebben een leveringsprobleem dat nog een aantal weken tot later dit jaar door patiënten ervaren kan worden. Op de website farmanco.knmp.nl kunt u zien wat de verwachte leveringstijden zijn. Uit het onderzoek dat het CBG heeft verricht blijkt dat een tekort van de [...]

26 juli 2018|

Cum laude gepromoveerd

Op 2 juli jl. is Gwenny Verstappen, onderzoeker bij de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG, cum laude gepromoveerd op het proefschrift getiteld: ’T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren’s syndrome: biomarker and target for treatment’. Zij voerde het onderzoek uit binnen het Expertisecentrum Syndroom van Sjögren, onder begeleiding van Prof. Dr. [...]

17 juli 2018|

EULAR Postgraduate course in Budapest 1-3 October

Assistenten en jonge klaren opgelet! Voor de populaire postgraduate course in Budapest zijn twee plaatsen beschikbaar voor de NVR. De NVR is daarom op zoek naar 2 gemotiveerde vertegenwoordigers die de prachtige cursus met topsprekers en veel interactie willen bijwonen en een verslag hiervan willen leveren in NTvR voor het decembernummer. De NVR stelt beschikbaar [...]

11 juli 2018|

Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda Reumatologie (NVR)

Eind 2017 is het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ gestart om te inventariseren voor welke onderdelen van de reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillen in de reumatologische zorg of de organisatie hiervan. […]

5 juli 2018|

Specialisme in beeld

Uit het Federatiemagazine De Medisch Specialist: een mooi artikel over de reumatoloog als specialist in beeld. Dankzij nieuwe medicatie, onderzoek en e-health loopt de reumatologie voorop in patiëntenzorg. Reumatologen Sander Tas en Petra Veldt vertellen over de dynamische ontwikkelingen in hun vakgebied. ‘Nieuwe kennis zorgt ervoor dat we niet alleen mensen met klassieke reumaklachten kunnen helpen, maar ook patiënten [...]

2 juli 2018|

AIOS-dag 2018

Op 25 mei 2018 vond de jaarlijkse AIOS-dag plaats, deze keer met een middagprogramma in de Bijlmer bajes. Een impressie van deze geslaagde dag is terug te zien in bijgaande video. AIOS-dag 25-05-2018

2 juli 2018|

NVR pleit voor behoud van foliumzuur in het basispakket

In de pakketbrief die wordt besproken tijdens het AO Pakketbeheer op 27 juni staat het kabinetsbesluit over het pakketadvies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) “Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?” op de agenda. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft in een brief aan de vaste Kamercommissie VWS [...]

26 juni 2018|

Waardegerichte zorginkoop voor RA: reacties ook naar NVR

Concept inkoopdocument Samen met zorgaanbieders wil Menzis stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. Begin 2018 heeft Menzis de NVR benaderd met het plan om waardegerichte inkoop van zorg voor RA te starten. Voor bijvoorbeeld knie- en heupprothese is dit inmiddels een bekend proces. Voor reumatologen betekent het een nieuwe ontwikkeling. Menzis gaat per [...]

18 juni 2018|

Concept Standpunt belimumab

Het Bestuur van de NVR heeft deskundige leden verzocht een standpunt te concipiëren inzake de praktische toepassing van dit nieuwe en kostbare geneesmiddel belimumab SC. Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft op 29 maart 2018 nl de conclusie gerapporteerd dat bij de behandeling van volwassen patiënten met actieve SLE met een hoge mate van ziekteactiviteit toevoeging van [...]

12 juni 2018|