Nieuws

/Nieuws

EULAR 2018 AMSTERDAM: NIEUW ABSTRACT RECORD!!

Op 31 januari 2018 om middernacht sloot de inzendingstermijn voor abstracts voor EULAR 2018 in Amsterdam. Elk jaar weer is het spannend of er nieuwe records worden gebroken. Op de laatste dag werd het aantal inzendingen zelfs bijgehouden van uur tot uur. Om half tien ‘s avonds lagen we op fraai op koers maar was [...]

2 februari 2018|

Leesbare medicatiefolders dragen bij aan beter medicijngebruik

Patiënten moeten goed geïnformeerd zijn over de werking van hun medicatie en wat dit betekent voor hun dagelijks leven. Uniforme en begrijpelijke informatie moet goed toegankelijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat bijsluiters niet altijd begrijpelijk zijn. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en het Reumafonds bieden een oplossing: begrijpelijke medicatiefolders over zo’n 40 soorten reumamedicatie. Bijsluiters [...]

1 februari 2018|

Winnaar Rheumatology Grant 2018

Tijdens de Januarivergadering van de NVR is de Rheumatology grant uitgereikt door een unrestricted grant van Metocare. De prijs voor de Rheumatology grant 2018 is door het concilium aan Merlijn Kaaij (AMC) toegekend. Merlijn’s voorstel om met moderne technieken in het Max Planck instituut te Münster de relatie tussen angiogenese en botnieuwvorming in spondylartritis te [...]

1 februari 2018|

Subsidieoproep: aanvullend onderzoek op sekse- en genderverschillen

In zorgonderzoek wordt lang niet altijd aandacht besteed aan de verschillen tussen mannen en vrouwen, terwijl die vaak wel relevant zijn. Tot 27 maart 2018 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor (aanvullend) onderzoeksbudget, om zo sekse- en genderspecifieke vraagstellingen alsnog te beantwoorden. […]

29 januari 2018|

Prof. dr. J.W.J. Bijlsma benoemd als erelid NVR

Op vrijdag 26 januari 2018 is Prof. dr. J.W.J. Bijlsma wegens zijn buitengewone verdiensten jegens de vereniging en in het kader van de doelstelling van de  vereniging door de algemene vergadering benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.    

29 januari 2018|

Kennisagenda Reumatologie gestart

Recent is het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ gestart om te inventariseren voor welke onderdelen van reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillende behandeltrajecten bij dezelfde aandoening. Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten en [...]

9 januari 2018|

Nieuwe locatie (Utrecht) mèt inschrijving voor Witte Raven en Zeldzame Postzegels

Op vrijdag 26 januari 2018 wordt de traditionele NVR januarivergadering gehouden in het Beatrixgebouw bij de Jaarbeurs te Utrecht. Anders dan andere jaren dient u zich in te schrijven voor het bijwonen van deze dag via deze link. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u gebruik wenst te maken van een treinkaart (aangeboden door de [...]

6 januari 2018|

Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 3

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. De implementatie heeft een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit [...]

2 januari 2018|

Biological in combinatie met MTX?

Reeds enkele keren is door reumatologen aan het bestuur gemeld dat de add-on indicatie voor sommige biologicals (anti TNF, rituximab, abatacept) beperkt is tot combinatie met MTX. In de praktijk is dat niet haalbaar en wordt regelmatig een biological zonder MTX voorgeschreven, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen. […]

21 december 2017|

Verrichtingen thesaurus

De DHD (Dutch Hospital Data​) heeft in overleg met de wetenschappelijke verenigingen een specialisme specifieke verrichtingen thesaurus vastgesteld. Hieronder wordt uitleg gegeven wat u hiermee kunt. […]

21 december 2017|