Nieuws

/Nieuws

Kennisagenda Reumatologie gestart

Recent is het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ gestart om te inventariseren voor welke onderdelen van reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillende behandeltrajecten bij dezelfde aandoening. Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten en [...]

9 januari 2018|

Nieuwe locatie (Utrecht) mèt inschrijving voor Witte Raven en Zeldzame Postzegels

Op vrijdag 26 januari 2018 wordt de traditionele NVR januarivergadering gehouden in het Beatrixgebouw bij de Jaarbeurs te Utrecht. Anders dan andere jaren dient u zich in te schrijven voor het bijwonen van deze dag via deze link. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u gebruik wenst te maken van een treinkaart (aangeboden door de [...]

6 januari 2018|

Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 3

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. De implementatie heeft een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit [...]

2 januari 2018|

Biological in combinatie met MTX?

Reeds enkele keren is door reumatologen aan het bestuur gemeld dat de add-on indicatie voor sommige biologicals (anti TNF, rituximab, abatacept) beperkt is tot combinatie met MTX. In de praktijk is dat niet haalbaar en wordt regelmatig een biological zonder MTX voorgeschreven, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen. […]

21 december 2017|

Verrichtingen thesaurus

De DHD (Dutch Hospital Data​) heeft in overleg met de wetenschappelijke verenigingen een specialisme specifieke verrichtingen thesaurus vastgesteld. Hieronder wordt uitleg gegeven wat u hiermee kunt. […]

21 december 2017|

Veel gestelde vragen registratie e-consult

Voor medisch specialisten zullen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de polikliniek via e-mail, telefoon of screen-to-screen (zogenaamd e-consulten) op dezelfde wijze geregistreerd én geteld kunnen worden als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek.  lees verder  

21 december 2017|

Witte raven en zeldzame postzegels 26 januari te Utrecht

Op vrijdag 26 januari 2018 wordt de traditionele NVR januarivergadering gehouden in het Beatrixgebouw bij de jaarbeurs te Utrecht. Het onderwijsprogramma voor de AIOS, te houden van 10.00-12.00 uur wordt verzorgd door dr. Marlies van der Goes en prof. dr. Hans Bijlsma met als onderwerp ‘Glucocorticoiden bij RA’ […]

21 november 2017|

Rheumatology Grant

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft het bestuur een stipendium ingesteld, de Rheumatology Grant, ter grootte van € 20.000,-. De Rheumatology Grant 2018 van de NVR is mogelijk gemaakt door een unrestricted grant van “Metocare”. De voorwaarden vindt u via deze link: Rheumatology grant advertentie 2017

2 november 2017|

Overzicht met verwachte markttoetreding innovatieve geneesmiddelen

Het Zorginstituut heeft op 1 september een nieuw overzicht met verwachte markttoetreding innovatieve geneesmiddelen gepubliceerd. De website www.Horizonscangeneesmiddelen.nl laat vanaf 1 september in één overzicht zien welke innovatieve geneesmiddelen binnen nu en […]

30 oktober 2017|

Symposia Osteoporose en fractuurpreventie Wervelfracturen: update over opsporing en risicoreductie

  Aankondiging Inmiddels is het breed bekend: de aanwezigheid van één of meer klinische en/of radiografische wervelfracturen bij postmenopauzale vrouwen geeft een drie- tot vijfmaal verhoogd risico […]

30 oktober 2017|