De contributie voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie bedraagt voor 2018:

 

–         Gewone leden                € 650,- los daarvan komt erbij de afdracht Federatie € 526,44

–         Aspirant leden                € 100,- de afdracht DJS gaat via de DJS

–         Buitengewone leden      € 100,-

–         Oud leden                       €  60,-