Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

De rol van de NVR bij mogelijk disfunctioneren Reumatoloog

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van zijn leden. Deze taak is voor een belangrijk deel gedelegeerd aan de commissie Kwaliteitsvisitatie van de NVR. Zij bewaakt en bevordert de kwaliteit van de reumatologen in Nederland door onder andere het opstellen en toegankelijk maken van richtlijnen, door het uitvoeren van visitaties en het initiëren van andere kwaliteitsbevorderende activiteiten.

De NVR kan als wetenschappelijke vereniging (WV) benaderd worden om een rol te vervullen in een traject van onderzoek naar mogelijk disfunctioneren van een reumatoloog. Deze rol kan inhouden dat de NVR gevraagd wordt te participeren in een externe commissie die onderzoek doet naar mogelijk disfunctioneren. Een andere optie is dat de NVR wordt gevraagd zelf een onderzoek in te stellen naar (mogelijk) vakinhoudelijk disfunctioneren van een reumatoloog en/of vakgroep. Dit verzoek kan komen vanuit een externe partij de commissie Kwaliteitsvisitatie of andere leden van de eigen vereniging

De NVR vindt het haar verantwoordelijkheid om in voorkomende gevallen constructief op dergelijke verzoeken te reageren. De NVR hanteert daarbij uitdrukkelijk als uitgangspunt dat het moet gaan om onderzoek dat gericht is op kwaliteitsverbetering van de reumatologische zorg. Hieruit volgt dat de rol van de NVR beperkt is tot (retrospectief) onderzoek naar het functioneren van een reumatoloog die als zodanig werkzaam is.

Hoe een en ander tot uitvoering wordt gebracht staat beschreven in de beleidsnotitie “Mogelijk disfunctioneren Reumatoloog”. Deze notitie kunt u vinden op het besloten deel van de website onder het item Kwaliteit. Indien u naar aanleiding van het lezen van de notitie vragen heeft dan kunt u deze melden bij het bestuur van de NVR.

 

Deel deze pagina

Geplaatst op: 22-04-2015