Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Dreigend tekort aan tocilizumab voor intraveneuze toediening

Graag informeren wij u over de gevolgen van het mondiale tekort van tocilizumab door de sterk verhoogde vraag naar dit geneesmiddel door de toepassing bij de behandeling van patiënten met COVID-19.

De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) die de leidraden en richtlijnen ontwikkelt voor de behandeling van COVID-19 patiënten geeft in de leidraad voor de behandeling van COVID-19 patiënten met IL-6 remmers tocilizumab met als alternatief sarilumab1 als mogelijkheden.

In Nederland is er op dit moment geen acuut tekort van IL-6 remmers. Dit geldt voor zowel tocilizumab (IV en SC vormen) als sarilumab (SC vormen).2 Als tocilizumab breed ingezet blijft worden op alle geregistreerde en off label indicaties, zal er eind oktober een tekort ontstaan voor intraveneuze toediening.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) staat in nauw contact met de leveranciers van tocilizumab (Roche Nederland) en sarilumab (Sanofi) over voorraden voor Nederland.

Roche geeft aan dat er tot 15 december geen nieuwe aanvoer zal zijn van tocilizumab flacons voor de bereiding van de IV-toediening.

  • Bij extra gebruik t.b.v. COVID-19 patiënten zal een tekort ontstaan van de flacons die geschikt zijn voor het bereiden van de intraveneuze toediening van tocilizumab.
  • Bij het huidige beleid van gespreide uitgifte aan patiënten die reeds behandeld worden met subcutaan tocilizumab wordt er geen tekort verwacht voor deze toedieningsvorm.

Sanofi geeft aan dat sarilumab voor de non-COVID-19 zorg in voldoende hoeveelheden aanwezig is en zal blijven. Medio oktober wordt er een extra hoeveelheid KEVZARA INJVLST 200MG/1,14ML (175MG/ML) wegwerpspuiten verwacht. Deze vorm is geschikt om de intraveneuze toediening bij COVID-19 behandeling mogelijk te maken1.

Er heeft overleg plaats gevonden tussen het LCG, de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen, het FMS-expertiseteam behandeling COVID-19, de SWAB, FMS en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Doel was om de beschikbaarheid van IL-6 remmers voor zowel de geregistreerde indicaties als voor de behandeling van COVID-19 patiënten veilig te stellen.

Als conclusie wordt geadviseerd om:

  1. Een voorraad tocilizumab flacons in uw ziekenhuis te reserveren voor de geregistreerde toepassingen (waaronder specifiek voor CAR-T behandeling indien van toepassing in uw ziekenhuis).
  2. Sarilumab 400 mg intraveneus in te zetten voor de behandeling van COVID-19 patiënten bij noodzaak voor IL6-remming (O2> 6L, CRP > 75mg/l en toename longinflammatie).
  3. Bij het starten van subcutaan gebruik van een IL-6 remmer voor reumatologie patiënten zoveel mogelijk te kiezen voor het gebruik van de sarilumab pen (KEVZARA INJVLST 200MG/1,14ML (175MG/ML) PEN).

Bij het aanbevolen gebruik blijft het mogelijk om alle patiënten die hiervoor in aanmerking komen te kunnen blijven behandelen met IL-6 remmers.

__________________________________________________________________________________

1 Sarilumab is geregistreerd voor subcutane toediening. In de studies bij COVID patiënten is intraveneus toegediend. Maak daarom voor de IV-bereiding gebruik van de wegwerpspuiten. De bereidingsinstructie voor de IV-toediening van sarilumab uit de REMAP-CAP COVID-19 Pharmacy Guide is toegevoegd onderaan dit bericht.

2 Het LCG maakt voor haar voorspellingen gebruik van het reguliere verbruik voor non-COVID-19 patiënten en LCPS-simulaties van de te verwachten klinische opnames t.g.v. COVID-19.

 

Deel deze pagina

Geplaatst op: 04-10-2021