Sluiten

Economische evaluaties

Achtergrond

De laatste 10 jaar hebben economische overwegingen een toenemende impact op het beleid in gezondheidszorg. Dit zowel op macro-economisch (nationale regelgeving) als meso-economisch niveau (ziekenhuis-maatschap). Voor de reumatologie is dit vooral duidelijk geworden door de regelgeving rondom de vergoeding van de biologisch ontwikkelde anti-reumatische middelen. Sinds 1 januari 2005 zijn in Nederlands economische evaluaties zelfs verplicht voor de beslissing tot vergoeding van alle nieuwe geneesmiddelen waarvoor geen uitwisselbaarheid bestaat met andere geneesmiddelen. Economische overwegingen kunnen daarom een rechtstreekse gevolg hebben voor de zorg die de reumatoloog kan bieden aan de patiënt met een reumatische aandoening. Dit betreft zowel de keuze van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen, maar ook het inzetten van diagnostische middelen. Het is van belang dat de beroepsvereniging expertise opbouwt rondom economische evaluaties van nieuwe technologieën zodat een discussieforum kan ontwikkeld worden en standpunten kunnen geformuleerd worden rondom economische evaluaties en de maatschappelijke implicaties daarvan.

Doelstelling

  1. Vormen van een groep bestaande uit klinische reumatologen en een gezondheidsecomisch geschoolde begeleider die expertise opbouwt rondom economische evaluaties van technologieën in de reumatologie.
  2. Vormen van een breder discussieforum binnen de NVR.
  3. Zorgen voor regelmatige en kwalitatief goede vertegenwoordiging van economische onderwerpen in nascholings- en opleidings-programma’s.
  4. Indien gevraagd geven van adviezen aan het bestuur van de NVR wanneer deze standpunten/richtlijnen ontwikkelt waarin economische evaluatie belangrijk zijn.
  5. Mogelijks starten van gezamenlijk onderzoek en komen tot kwaliteitsafspraken over gezondheids-economisch onderzoek.

Structuur

  • werkgroep met belangstellende (reumatologen) van academische en niet academische centra. Een expert op gebied van gezondheidseconomie en technologie assessment begeleid de specifiekere econometrische en methodologische aspecten.
  • Twee jaarlijkse werkgroep bijeenkomsten
  • Aanvullend maximaal drie telefonische vergaderingen.

Voorzitters

Extern inhoudelijk expert

Overige leden (alphabetisch)

Alle werkgroepen

Deel deze pagina