Ereleden

Prof. dr. F.C. Breedveld
Prof. dr. A. Cats
Prof. dr. B.A.C. Dijkmans
Prof. dr. L.B.A. van de Putte
Prof. dr. J.J. Rasker
Prof. dr. M.H. van Rijswijk

Ontvangers van de Jan van Breemenpenning

1962 J. Forestier
1964 W.C.S. Copeman
1966 F. Lennoch
1968 I. Sokoloff
1970 B. Ansell
1972 V. Laine
1974 E.G.L. Bywaters
1976 A. Böni
1978 A. de Vries
1980 T.J. Scott
1982 D.J. Mc Carty
1984 J.J. de Blécourt
1986 D. Resnick
1988 H.R. Schumacher
1990 A.S. Cohen
1991 F. Eulderink
1991 A.L. Engelmann
1992 J.J. van Rood
1994 N.J. Zvaifler
1995 H.A. Valkenburg
1996 P. Dieppe
1998 G.R. Burmester
2000 L.B.A. van de Putte
2002 B.H. Hahn
2004 L. Klareskog
2006 F.C. Breedveld
2008 G.S. Panayi
2010 B.A.C. Dijkmans
2011 C. Black
2012 L.A. Aarden
2013 T.K. Kvien
2014 C.G.M. Kallenberg
2015 J.W.J. Bijlsma
2016 D. Symmons

 

Ontvangers Nederlandse Reumatologiepenning

28 september 2000 Mevrouw dr. E. Borst-Eilers
29 september 2000 Prof. dr. Sj. van der Linden
29 september 2000 Prof. dr. J.W.J. Bijlsma
29 september 2000 Dr. M.A.F.J. van de Laar
27 september 2001 Mevrouw dr. R.M. van Soesbergen
27 september 2001 Dr. H.S. Goei Thè
27 september 2001 Mevrouw dr. A. Linssen
19 september 2002 Prof. dr. W.B. van den Berg
19 september 2002 Prof. dr. W. Kuis
18 september 2003 Dr. F. Jelles
23 september 2004 Dr. M.W.M. Kruijsen
23 september 2004 Dr. W.A.A. Swen
23 september 2004 Prof. dr. W.J.W. van Venrooij
22 september 2005 Lucien A. Aarden
22 september 2005 Dirk-Jan R.A.M. de Rooij
22 september 2005 Maarten P.T. de Wit
21 september 2006 Petrus (Piet) M. Rozing
21 september 2006 A. Pieter A. Prins
20 september 2007 Floris (Floor) W. Kraaimaat
20 september 2007 Ronny (Ron) N.J.T.L. de Nijs
20 september 2007 René R.P. de Vries
25 september 2008 Petrus (Piet) L.C.M. van Riel
17 september 2009 J. Daniël Moolenburgh
4 december 2009 Henri (Harry) H.M.L. Houben
11 februari 2010 Henk C. van Paassen
26 augustus 2011 Paul-Peter Tak
13 juli 2012 Henri (Hein) J. Bernelot Moens
28 augustus 2014 Timotheus (Tim) L.T.A. Jansen
28 augustus 2014 Cornelia (Conny) M. Veldhuizen
28 augustus 2014 Johanna (Hanneke) E. Voorneveld-Nieuwenhuis
24 september 2015 Joost Dekker
24 september 2015 Radboud J.E.M. Dolhain
24 september 2015 C.F. (Renée) Allaart
29 september 2016 G.A. (Iet) van Albada-Kuipers
29 september 2016 M. (Maarten)Boers

 

Informatie voor oud-leden

Begrip oud-reumatoloog.

Recentelijk heeft het bestuur besloten dat een gewoon NVR-lid als oud-reumatoloog beschouwd wordt als hij/zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Tegen dit “automatisme” zijn bezwaren gerezen, reden waarom het volgende is toegevoegd: indien een reumatoloog niet beschouwd wenst te worden bij het bereiken van de AOW-leeftijd dient hij/zij aan te geven dat hij/zij als gewoon NVR-lid beschouwd wenst te worden, hetgeen ook geldt voor degenen die reeds als oud reumatoloog te boek staan.

Stichting SOVAF

De Stichting SOVAF is opgericht om een oplossing te bieden aan medisch specialisten die geen aangeslotene kunnen worden van de Federatie Medisch Specialisten. Tot deze doelgroep behoren o.a. de niet werkend medisch specialisten (gepensioneerden), (oud)medisch specialisten werkzaam in het buitenland en medisch specialisten die arbeidsongeschikt geraakt zijn. Doordat men deelneemt aan de Stichting blijft men verbonden met de KNMG waardoor men Medisch Contact ontvangt en De Specialist en nieuwsbrieven vanuit de Federatie. Ook kan men gebruik maken van kortingen en andere voordelen.

Wanneer men werkzaam is als waarnemend medisch specialist in Nederland, voldoet men aan de voorwaarden om aangesloten te zijn van de Federatie echter is het aan de wetenschappelijke vereniging zelf hoe hiermee om te gaan. Maar het is niet mogelijk om deel te nemen aan de Stichting SOVAF.

Voor diegene die enkel Medisch Contact wenst te ontvangen kan men er ook voor kiezen een los abonnement op Medisch Contact aan te gaan via de website van Medisch Contact: http://medischcontact.artsennet.nl/Weekblad/archief.htm