Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Eerste subsidieoproep evaluatieonderzoek ZE&GG geopend

In opdracht van alle partijen van het programma, is de eerste subsidieoproep
Evaluatieonderzoek ZE&GG opengesteld. Met deze oproep geven we invulling aan één van
de dertien acties van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Dit programma komt voort uit het Hooflijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. We zijn er trots op onderzoekers uit te kunnen nodigen hun projectideeën in te dienen voor deze eerste subsidieoproep. De oproep is vandaag verschenen op de website van ZonMw.

Het programma ZE&GG
De doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het
verbinden van alle partners aan een cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is, zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden en optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft. Uitgangspunt is dat over vijf jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. De inhoud van het programma staan omschreven in de ZE&GG rapportage.

Belangrijkste aandachtspunten
Onderstaand treft u de belangrijkste aandachtspunten betreffende de oproep:

 • De gekozen thema’s zijn diagnostiek en follow-up/nazorg. Het gezamenlijk vaststellen van de thema’s en het benoemen van de selectiecriteria is een eerste stap geweest in het ontwikkelen van een methodiek om objectief te komen tot een collectieve handelingsagenda voor zorgevaluatie binnen de medisch specialistische zorg.
 • In aanmerking voor deze subsidieronde komt evaluatieonderzoek dat past binnen de thema’s diagnostiek en/of follow-up/nazorg en aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Het betreft evaluatieonderzoek naar medische en/of verpleegkundige zorg binnen het medisch specialistisch domein en draagt bij aan gepast gebruik.
  • Het onderzoek levert kennis op over de kwaliteit en kosteneffectiviteit van bestaande verzekerde zorg.
  • Het evaluatieonderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een multicenter samenwerkingsverband.
  • De gehonoreerde projecten moeten uiterlijk in december 2020 van start kunnen.
 • We gaan gebruik maken van een van nieuwe vorm van aanvragen waarbij de aanvragers in de eerste fase PICOts indienen (Patient, Intervention, Comparison, Outcome, Time (follow-up) en Study design): de centrale elementen van een specifieke klinische vraag die beantwoord moet worden door het evaluatieonderzoek. Hiervoor is gekozen om in de fase van projectideeën de aansluiting bij de thema’s zo goed mogelijk te kunnen beoordelen.
 • Het vertalen van een klinisch relevante vraag naar een gedegen wetenschappelijk onderzoeksvoorstel is een belangrijke eerste stap in het uitwerken van het projectidee. Projectgroepen kunnen daarom kosteloos methodologische ondersteuning krijgen bij het opstellen van hun projectidee. Hiervoor werkt ZE&GG samen met Hii Holland, een initiatief waarin alle UMC’s van de NFU participeren middels hun methodologennetwerk. Op 4 en 13 november 2019 organiseert ZE&GG een spreekuurdag in de nabijheid van Utrecht CS, waarbij van ieder UMC een senior methodoloog aanwezig zal zijn om de projectgroepen te adviseren. Geïnteresseerden voor deze spreekurendagen kunnen uiterlijk 28 oktober 2019 hun concept projectidee insturen via ZE&GG@zinl.nl.
 • Het totaal beschikbare budget voor deze ronde is € 6.600.000,-.
 • De HLA-partijen, vertegenwoordigd in de werkorganisatie van ZE&GG, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beoordeling van de relevantie van de aanvragen en de prioritering op relevantie. De werkorganisatie ZE&&G adviseert ZonMw hierover bindend over. ZonMw geeft een onafhankelijk kwaliteitsoordeel en neemt het besluit over financiering van de projecten.
 • Tot slot: samenwerking binnen en tussen disciplines en tussen verschillende partijen wordt van harte aangemoedigd.

Wij hopen op veel mooie aanvragen en wensen u veel succes in de voorbereiding.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via evaluatieonderzoekze&gg@zonmw.nl.
Voor de reacties op inhoudelijke vragen wordt door ZonMw met het programma ZE&GG
afgestemd.

 

Deel deze pagina

Geplaatst op: 17-10-2019