Sluiten

 

FAQ

– ADAS kan niet kan worden afgesloten als bepaalde documenten niet zijn geüpload.
– Indien bv. geen eerder visitatie verslag beschikbaar is, dan op die plek een word-document uploaden met “Er is geen eerder visitatieverslag beschikbaar”.
– Hoe bepaalt de vakgroep welke items uit de QuickScan/KISZ lijst een verbeterplan nodig hebben? Dit dient door de vakgroep zelf worden bepaald, de visitatie is een zelfevaluatie.

Kosten

Vanaf 2016 zullen de kosten van de visitatie doorberekend worden naar de te visiteren vakgroep zoals besloten is in de jaarvergadering van de NVR in 2016.

 

 

 

 

Deel deze pagina