Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Fibromyalgie verdient erkenning

Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. De klachten en gevolgen ervan moeten serieus worden genomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat is opgesteld op verzoek van de minister van VWS.

Fibromyalgie kenmerkt zich door chronische pijn verspreid over het lichaam in combinatie met andere lichamelijke, cognitieve en/of emotionele klachten. De klachten en de ernst ervan verschillen per individu en kunnen variëren over de tijd. Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad de stand van wetenschap rond fibromyalgie in kaart gebracht. Aanleiding voor het verzoek was een burgerinitiatief en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer.

De klachten die mensen met fibromyalgie ondervinden, kunnen een grote invloed hebben op hun welbevinden en functioneren. Ze kunnen daardoor werk en sociale contacten verliezen en ook het leven van partners of gezinnen kan erdoor geraakt worden. Vanwege de mogelijke ernst van de klachten en impact daarvan op de kwaliteit van leven ziet de Gezondheidsraad fibromyalgie als een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. Erkennen betekent dat de klachten en gevolgen daarvan serieus worden genomen en dat mensen met fibromyalgie met een open en onbevooroordeelde houding worden benaderd, zowel in de zorgpraktijk als in de context van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

Het is niet volledig begrepen wat fibromyalgie veroorzaakt en het beloop ervan beïnvloedt. De huidige visie in de wetenschappelijke literatuur is dat verschillende biologische, psychologische en sociale factoren een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van de klachten. Het is van belang dat bij de diagnostiek en bij de begeleiding en behandeling rekening wordt gehouden met al deze factoren. Een dergelijke aanpak, ook bekend als een benadering volgens het biopsychosociale model, is volgens de Gezondheidsraad essentieel voor goede zorg – in het algemeen en dus ook voor fibromyalgie. Op die manier kan zorg op maat worden geleverd.

Veel blijft nog onduidelijk over fibromyalgie. De onduidelijkheid is deels inherent aan de complexe aard van fibromyalgie, maar volgens de Gezondheidsraad zijn er belangrijke stappen te zetten in wetenschappelijk onderzoek. Voor het ontwikkelen en vormgeven van behandelingen is het van belang dat er meer kennis beschikbaar komt over hoe fibromyalgie ontstaat en welke factoren het beloop beïnvloeden. Ook is het van belang dat er goed opgezet wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar reeds bestaande interventies.
Het tot nu toe verrichte onderzoek naar bestaande interventies kent beperkingen, waardoor bijvoorbeeld niet duidelijk is of gevonden effecten op de lange termijn aanhouden.

De publicatie Fibromyalgie (nr. 2024/05) is te downloaden van gezondheidsraad.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Silvia Viergever, tel. 06 254 47 658, e-mail: pers@gr.nl

Deel deze pagina

Geplaatst op: 21-03-2024