Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

“GO TEST” projectaanvraag ZonMW richt zich op kennishiaat van de NVR

Het NVR bestuur wil de GO TEST projectgroep, geleid door hoofdaanvrager Alfons den Broeder (Sint Maartenskliniek) en NVR werkgroep jicht voorzitter Tim Jansen (VieCuri Medisch centrum), feliciteren met het positieve eindoordeel dat ZonMW heeft afgegeven over de “GO TEST (GOut TrEatment STrategies)” projectaanvraag dat was ingediend in de diagnostiek en nazorg/follow-up ronde van het Evaluatieonderzoek ZE&GG programma.  Het GO TEST projectvoorstel richt zich op kennishiaat nummer 5 van de NVR kennisagenda van 2019: Wat is de beste behandelstrategie bij urinezuur verlagende therapie bij patiënten met jicht ten aanzien van kwaliteit van leven, veiligheid, therapietrouw en kosteneffectiviteit: een treat to target (T2T) of een treat to symptom control (T2S) behandelstrategie?

Het  GO TEST project bestaat uit twee RCTs. In de GO TEST OVERTURE studie  zal worden onderzocht of de T2T strategie inderdaad tot superieure uitkomsten leidt bij nieuw behandelde jichtpatiënten. De GO TEST FINALE studie richt zich op de vraag of patiënten ook volgens de T2T strategie moeten worden doorbehandeld wanneer aanvallen onder medicatie gebruik gedurende langere tijd zijn uitgebleven.

In de GO TEST OVERTURE studie (PI Tim Jansen, VieCuri Medisch Centrum) zullen  patiënten worden geïncludeerd die een klinische (bij voorkeur microscopisch bewezen, maar in ieder geval voldoend aan de ACR-EULAR criteria) diagnose van jicht hebben met hyperuricemie. Op baseline, 48 weken en 96 weken zullen de patiënten worden geëvalueerd, waarbij klinische-, laboratorium-  en patiënt gerapporteerde uitkomstmaten worden verzameld. Wij zijn voor deze studie op zoek naar centra  die voldoende nieuwe jichtpatiënten hebben en een team hebben dat  GCP/BROK gecertificeerd is.  Indien u interesse heeft om patiënten te werven voor de GO TEST OVERTURE studie  nodigen wij u uit zich aan te melden als deelnemend centrum bij a.h.oudevoshaar@utwente.nl. Zodra de inclusie open is, leest u dit in de nieuwsbrief/ op de NVR site.

In de GO TEST FINALE studie (PI Noortje van Herwaarden, Sint Maartenskliniek) zullen patiënten geïncludeerd worden die een klinische diagnose jicht hebben en/of voldoen aan de ACR/EULAR jicht criteria en onder gebruik van urinezuur verlagende middelen minimaal gedurende 12 maanden in remissie zijn (geen jichtaanvallen gehad EN serum urinezuur <0.36mmol/l). Een groep zal de treat-to-target strategie volgen waarin urinezuur verlagende medicatie wordt gecontinueerd, een urinezuur target <0.36mmol/l wordt nagestreefd evenals het vrij zijn van aanvallen. In de andere groep zal een treat-to-symptom strategie gevolgd worden, waarin de urinezuur verlagende medicatie in enkele weken wordt afgebouwd tot stop, ongeacht de hoogte van het urinezuur. Wanneer gedurende de follow-up periode >1 flare optreedt of een flare >1 week duurt, wordt de urinezuur verlagende medicatie weer herstart. Op baseline, 48 en 96 weken zullen de patiënten geëvalueerd worden, waarbij klinische-, laboratorium-, en patiënt gerapporteerde uitkomstmaten verzameld worden. Wekelijks zal er gemonitord worden op het ontstaan van flares. Hoewel dit prevalente patiënten betreft en dus inclusie naar verwachting vlotter zal verlopen dan bij de GO TEST OVERTURE, worden enthousiaste centra uitgenodigd zich aan te melden bij n.vanherwaarden@maartenskliniek.nl.

 

Deel deze pagina

Geplaatst op: 01-09-2020