Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Goslingsprijs

Achtergrond Goslingsprijs
De Prof. dr. J. Goslingsprijs wordt sinds 1973 eenmaal per twee jaar toegekend. De prijs is ingesteld in 1972 bij het emeritaat van prof. dr. Johan Goslings, de eerste hoogleraar Reumatologie in Nederland. De prijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR). ReumaNederland en zijn voorgangers zijn vanaf het begin sponsor van het geldbedrag verbonden aan de prijs.

Doel van de Goslingsprijs
De Prof. dr. J. Goslingsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge onderzoekers binnen de reumatologie die reeds opzienbarend wetenschappelijk onderzoek verricht hebben. De prijs is een erkenning voor het verrichte werk en een aanmoediging voor verder wetenschappelijk onderzoek binnen de reumatologie. Diverse winnaars van de Goslingsprijs zijn later in hun loopbaan hoogleraar geworden of op zijn minst voorloper in hun onderzoeksveld binnen de reumatologie. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt en de geldwaarde verbonden aan de prijs bedraagt € 2500 en wordt beschikbaar gesteld door ReumaNederland.

Wie kan zich aanmelden?
Onderzoekers jonger dan 40 jaar kunnen zich aanmelden. Hierbij dienen zij een wetenschappelijke publicatie in te sturen of een proefschrift. Let op, een persoon kan zich maar één keer aanmelden.

Waar moet een inzending uit bestaan?
Een inzending dient te bestaan uit:

 1. Een wetenschappelijke publicatie of proefschrift (niet langer dan 2 jaar geleden gepubliceerd).
 2. Een betoog van maximaal 500 woorden waarin de kandidaat uitlegt waarom het ingestuurde werk opzienbarend is en hoe dit de (toekomstige) reumatologische zorg mogelijk gaat veranderen.
 3. Een uitleg van maximaal 200 woorden waarin de kandidaat toelicht wat zijn/haar toekomstige plannen binnen de reumatologie zijn en of/hoe de kandidaat verder aan het onderwerp gaat werken.
 4. Een curriculum vitae waaruit onder andere blijkt dat de kandidaat zich breed heeft ontwikkeld als wetenschapper.

Beoordeling aanmeldingen
De inzendingen zullen beoordeeld worden door de commissie Wetenschap en Innovatie van de NVR. Tenminste 5 beoordelaars uit 5 verschillende centra beoordelen de aanmeldingen middels een standaard scoreformulier. Leden van de commissie die zelf een aanvraag indienen of direct betrokken zijn bij een aanvraag zullen niet aan de beoordeling deelnemen om zo belangenverstrengeling te voorkomen.

Tijdens dit beoordelingsproces wordt gelet op de wetenschappelijke kwaliteit van het werk, de visie van de kandidaat op het werk en de impact van het werk op de reumatologie in het bijzonder en de wetenschap/maatschappij in het algemeen. Ten slotte zijn presentaties op (internationale) congressen een pré alsmede een curriculum vitae waaruit de ontwikkeling van de kandidaat duidelijk naar voren komt.

Hieruit volgt een totaalscore. De kandidaat met de hoogste gemiddelde totaalscore, is de winnaar van de Goslingsprijs.

Uitreiking en vervolg
De prijswinnaar krijgt vóór de prijsuitreiking bericht en wordt uitgenodigd. De overige inzenders krijgen eveneens van te voren bericht. Alle inzenders worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Van de prijswinnaar wordt verwacht dat hij/zij bij de prijsuitreiking een korte uiteenzetting geeft over zijn/haar winnende inzending (max 5 min).

Ontvangers prof. dr. J. Goslingsprijs

 • 1993 J.W.S. van Adrichem
 • 1995 P. Barrera Rico
 • 1999 mw. dr. J.B.J. van Meurs
 • 2001 H.M. Dijstelbloem
 • 2003 dr. A.W.M. Evers
 • 2005 T.R.D.J. Radstake
 • 2007 dr. A.H.M. van der Helm-van Mil
 • 2009 dr. S.W. Tas
 • 2011 dr. C.A. Wijbrandts
 • 2013 dr. D. van der Woude
 • 2015 dr. M.S. Ramiro
 • 2017 dr. L. Geurts-van Bon
 • 2019 G. Verstappen
 • 2021 F.P.B. Kroon
 • 2023 M.L.M. Mulder