Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Handleiding vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen

Het aantal patiënten dat immunosuppressiva gebruikt is groeiende. Er is een verhoogde gevoeligheid voor infecties bij deze groep. Vaccinatie kan het infectierisico doen afnemen.

Er zijn programma’s voor influenzavaccinatie (voor ouderen en risicogroepen) en binnenkort voor pneumokokkenvaccinatie (voor ouderen). Maar er is daarnaast individuele protectie mogelijk (bijvoorbeeld bij reizigers of tegen herpes zoster) en er komen in de toekomst meer vaccins. Meer aandacht voor infectiepreventie door middel van vaccinatie en het optimale gebruik daarvan is nodig. Regionaal waren en zijn er diverse protocollen, maar er was behoefte aan breed gedragen nationale aanbevelingen voor vaccinatie voorafgaand aan en tijdens immuunsuppressie.

Daarom is in samenwerking met verschillende beroepsgroepen een Handleiding opgesteld over vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen.

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM heeft het voortouw genomen om met de beroepsgroepen overeenstemming te krijgen over optimale vaccinatiestrategie bij deze patiënten. Meerdere specialisten uit die beroepsgroepen hebben in een werkgroep bijgedragen aan deze Handleiding. De Handleiding is becommentarieerd door de NIV, NVK, NVALT, NVR, NHG, NVMDL, NVDV, NVAB, NVMM, Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) en GGD-artsen. Met hun inbreng zijn de vormgeving en inhoud aanmerkelijk verbeterd.

De uiteindelijke Handleiding is hier te vinden.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 16-05-2019