Sluiten

Opleiding tot Reumatoloog

De reumatoloog is in staat diagnostiek te verrichten en behandeling te verlenen aan patiënten met niet-traumatische aandoeningen aan het bewegingsapparaat, inclusief de systemische autoimmuunziekten. Het gaat daarbij om inflammatoire en non-inflammatoire ziektebeelden. Onder de non-inflammatoire aandoeningen verstaan we onder andere degeneratieve aandoeningen, stofwisselingsziekten, weke delen klachten en ziekten van interne organen voor zover deze zich uiten in het bewegingsapparaat. Binnen de groep van inflammatoire aandoeningen vormen de systemische auto-immuunziekten een afzonderlijke categorie met als gemeenschappelijk kenmerk een immunologisch ontstaansmechanisme. Gewrichtsontsteking is een belangrijke manifestatie van vele van deze systeemziekten. De nadruk ligt op poliklinische werkzaamheden waar zowel patiënten met chronische als acute problematiek worden gezien.

Gedurende de opleiding leer je zowel op internistisch gebied als op het gebied van het bewegingsapparaat een gedegen anamnese af te nemen en lichamelijk onderzoek te doen. Hiernaast doe je groot deel van vervolgdiagnostiek zelf, zoals o.a. gewrichtspuncties, beoordelen synoviaalvocht op kristallen en beoordelen van röntgenfoto’s. Bovendien wordt in steeds meer klinieken zelfstandig echografie verricht van het bewegingsapparaat.

De inflammatoire ziektebeelden worden vaak medicamenteus behandeld. De laatste 20 jaar is de behandeling hiervan sterk verbeterd door vroege interventie, combinatietherapie en de beschikbaarheid van krachtig werkende anti-reumatische middelen waaronder methotrexaat, biologicals (chemisch samengestelde stoffen die heel specifieke effecten uitoefenen op het immuunsysteem) en klein moleculaire doelgerichte therapie (JAK-remmers). Daarnaast kunnen patiënten direct worden geholpen door middel van lokale intra-articulaire injecties met steroïden. Tenslotte kunnen patiënten met lokale non-inflammatoire problemen worden geholpen door gerichte adviezen ten aanzien van houding en beweging en eventueel worden doorverwezen naar een orthopedisch chirurg, revalidatiearts of paramedici zoals ergotherapeut of fysiotherapeut.

Inhoud opleiding

De opleiding reumatologie wordt verzorgd door alle academische centra in samenwerking met een aantal niet-academische instellingen. De opleiding bestaat uit een vooropleiding interne geneeskunde en een vervolgopleiding reumatologie waarvan een deel in een perifeer ziekenhuis en een deel in een academisch ziekenhuis wordt gevolgd. Tijdens de interne vooropleiding zijn er verplichte stages bij de kliniek algemene interne geneeskunde, de polikliniek interne geneeskunde, de consulten en de intensive care. De vervolgopleiding reumatologie begint met een kernprogramma, gevolgd door een profileringsprogramma. Het is verplicht om tijdens de opleiding de EULAR online course te volgen. De EULAR online course is een cursus die gedurende twee jaar alle onderwerpen van de reumatologie behandeld en wordt afgesloten met een examen.

Deel deze pagina