Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

In verband met het COVID-19 virus, versoepelt de NZa tijdelijk de regelgeving in de medisch specialistische zorg

De huidige NZa regelgeving bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-virus kan belemmeren. Het gaat hierbij om de registratievoorschriften van zorgactiviteiten met betrekking tot een polikliniekbezoek, een eerste polikliniekbezoek en een herhaalpolikliniekbezoek.
De NZa wil eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen, en verruimt daarom tijdelijk de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door de beperkende voorwaarden hiervoor in alle zorgsectoren buiten werking te stellen.

Dit betekent concreet dat voor eerste polikliniekbezoeken die telefonisch of schriftelijk plaatsvinden de zorgactiviteit ‘eerste polikliniekbezoek’ (ZA-code 190007 (gespecialiseerd brandwondencentrum), 190060 of 234003 (kaakchirurgie)) geregistreerd kan worden. Voor een screen-to-screen consult als eerste contact wordt zoals gebruikelijk ZA-code 190161 vastgelegd. De maatregel geldt ook, indien de beroepsbeoefenaar op afstand contact heeft met een vertegenwoordiger van de patiënt.

Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.
https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg

Deel deze pagina

Geplaatst op: 18-03-2020