Begrip oud-reumatoloog.

Recentelijk heeft het bestuur besloten dat een gewoon NVR-lid als oud-reumatoloog beschouwd wordt als hij/zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Tegen dit “automatisme” zijn bezwaren gerezen, reden waarom het volgende is toegevoegd: indien een reumatoloog niet beschouwd wenst te worden bij het bereiken van de AOW-leeftijd dient hij/zij aan te geven dat hij/zij als gewoon NVR-lid beschouwd wenst te worden, hetgeen ook geldt voor degenen die reeds als oud reumatoloog te boek staan.

Stichting SOVAF

De Stichting SOVAF is opgericht om een oplossing te bieden aan medisch specialisten die geen aangeslotene kunnen worden van de Federatie Medisch Specialisten. Tot deze doelgroep behoren o.a. de niet werkend medisch specialisten (gepensioneerden), (oud)medisch specialisten werkzaam in het buitenland en medisch specialisten die arbeidsongeschikt geraakt zijn. Doordat men deelneemt aan de Stichting blijft men verbonden met de KNMG waardoor men Medisch Contact ontvangt en De Specialist en nieuwsbrieven vanuit de Federatie. Ook kan men gebruik maken van kortingen en andere voordelen.

Wanneer men werkzaam is als waarnemend medisch specialist in Nederland, voldoet men aan de voorwaarden om aangesloten te zijn van de Federatie echter is het aan de wetenschappelijke vereniging zelf hoe hiermee om te gaan. Maar het is niet mogelijk om deel te nemen aan de Stichting SOVAF.

Voor diegene die enkel Medisch Contact wenst te ontvangen kan men er ook voor kiezen een los abonnement op Medisch Contact aan te gaan via de website van Medisch Contact: http://medischcontact.artsennet.nl/Weekblad/archief.htm