Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Kennisagenda Reumatologie gestart

Recent is het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ gestart om te inventariseren voor welke onderdelen van reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillende behandeltrajecten bij dezelfde aandoening.

Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze d.m.v. wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Invulling van deze kennishiaten geeft gezondheidswinst voor de patiënt en meer doelmatige zorg. Binnenkort ontvangt u een email van ons met daarin een link waarop u uw kennishiaten kunt invullen.

De werkgroep zal de resultaten van de inventarisatie gebruiken om de lijst met kennishiaten aan te vullen en deze vervolgens tijdens een bijeenkomst van reumatologen en overige belanghebbenden, zoals patiëntenverenigingen, te prioriteren. De belangrijkste kennishiaten worden vervolgens gebruikt voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen).

 

 

Deel deze pagina

Geplaatst op: 09-01-2018