Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Dutch Quality institute Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (DQiRMD) (voorheen SKR Nederland)

Deelnemen aan DQRA voor spiegelbijeenkomsten

De kwaliteit van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis landelijk evalueren en verbeteren is het doel van de Dutch Quality institute Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (DQiRMD), voorheen de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR Nederland). Er is gekozen om dit in spiegelbijeenkomsten te organiseren en in een vertrouwelijke sfeer uitkomsten (structuur-, proces- en uitkomstindicatoren) met vakgroepen reumatologie in het land te delen. Met deelnemende ziekenhuizen worden de overeenkomsten, verschillen en opmerkelijke uitkomsten besproken en kunnen gezamenlijk kwaliteit bevorderende acties worden gedefinieerd. Elke vakgroep kan op andere punten een voorbeeld zijn voor een andere vakgroep. Na de spiegelbijeenkomst kan iedere vakgroep zijn eigen actie definiëren waarmee hij aan de slag kan.

DQRA in 2024:

Deelnemersbijeenkomst planning op donderdag 27 juni 2024 van 17:00 uur-18:00 uur.
Vanaf 1 maart 2024 tot 1 mei 2024 (DEADLINE) aanleveren data van i.p. 01-2017 t/m 12-2023 via datahub.

Vragen of zaken die je graag met behulp van de data zou willen zien of bespreken, aarzel niet om ze te mailen naar DQRA@nvr.nl

Video DQRA (NB. de slides tonen gefingeerde overzichten, dit betreft niet de echte data)

Vind Hier!

DHD – DQRA-dashboard
https://www.dhd.nl/producten-diensten/dqra/Paginas/dqra-dashboard.aspx

DHD – Datahub informatie
Specifiek voor DQRA

DHD – Algemene informatie
DHD – Geneesmiddelenmonitor

Presentaties
Deelnemersbijeenkomsten:
29-06-2023 (via NVR portal, alleen voor leden)

Voorbeelden
Verslag eerste spiegelbijeenkomst DQRA (2019) –  [NTvR 2019/4 p 11-13]
Verslag tweede spiegelbijeenkomst DQRA (2020) – Dynamisch inzicht in de zorg voor reumatoïde artritis: Tweede spiegelbijeenkomst DQRA 2020! [NTvR 2021/1 p 56-59]

Achtergrond
FMS – Artikel Verduurzamen kwaliteitsregistraties FMS

Publiciteit
https://www.dhd.nl/over-ons/nieuws/Paginas/Reumatologen-DQRA-dashboard.aspx


Doe je mee?

STAP 1
Neem contact op met de CMIO van het ziekenhuis – voor medisch specialisten de contactpersoon met de ICT van het ziekenhuis – en geef aan dqra@nvr.nl aan dat je vakgroep mee wil doen aan een landelijke kwaliteitsregistratie van uitkomsten van zorg voor Reumatoïde artritis patiënten.

Voor DQRA worden de Landelijke basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) data (ondergebracht bij Dutch Hospital Data (DHD) hergebruikt en een kleine hoeveelheid ziekte-specifieke gegevens (o.a. DAS-28 uitkomstmaat), die apart uit het EPD moeten worden gehaald.

De toegang tot het DQRA dashboard heb je het gehele jaar en je kan het zelf voor je eigen ziekenhuis instellen om vragen over je eigen praktijk t.o.v. overige praktijken te beantwoorden.

Aanvullende DVO/VWO met DHD voor DQRA
Wanneer uw ziekenhuis gaat deelnemen aan DQRA, kunt u dit aangeven bij DQiRMD via een mail naar dqra@nvr.nl. Dan wordt het proces voor informatie aan je ziekenhuis en de te tekenen overeenkomsten tussen ziekenhuis en DHD in gang gezet.

Voor het verwerken van de gegevens door DHD is de aanvullende dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst DHD-DQRA van toepassing. Dit is in aanvulling op de reeds bestaande dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst die er geldt tussen DHD en de ziekenhuizen. De ziekenhuizen die al deelnemen aan DQRA (en nog geen overeenkomst voor 5 jaar (2020-2025) hebben getekend), krijgen een aanvullende DVO/VWO van DHD voor DQRA toegestuurd om getekend te retourneren naar DHD.

Toegang via de lokaal beheerder
Een lokaal beheerder kan bevoegde gebruikers binnen het ziekenhuis toegang verlenen tot DHD producten. De lokaal beheerder DQRA van het ziekenhuis kan bepaalde gebruikers toegang verleden tot het DQRA datahub portaal en het DQRA dashboard. Om een lokaal beheerder te machtigen om toegang te verlenen, ontvangt DHD graag het machtiginsformulier lokaal beheer getekend retour per e-mail via info@dhd.nl. Indien het ziekenhuis gebruik maakt van de Geneesmiddelenmonitor, is het advies om die lokaal beheerder ook als lokaal beheerder DQRA aan te wijzen.

Data-aanlevering via het Datahub-portaal
De data ten behoeve van DQRA dient u aan te leveren via het datahub portaal van DHD. U vindt (bovenstaand) de link naar de handleiding en bij vragen over de aanlevering kunt u contact opnemen met de Servicedesk van DHD via info@dhd.nl of 030-7996165.

Er zijn voor DQRA twee mogelijke aanleverstromen.

  • Levert uw zorginstelling LBZ-data aan bij DHD én kunt u voor DQRA dezelfde patiëntcodes meeleveren zoals deze voorkomen in de LBZ data? Dan kunt u DQRA exclusief LBZ-data aanleveren.
  • Levert uw zorginstelling geen LBZ-data aan bij DHD, of kunt u geen gelijke patiëntcodes aanleveren in zowel de DQRA als LBZ data. Dan kunt u DQRA inclusief LBZ-data aanleveren.

Voor de ziekte-specifieke gegevens heb je ICT hulp nodig om benodigde tabellen te genereren.

Voor de ICT’er is een duidelijk document opgesteld met de aanleverspecificaties en hoe dit naar de verwerker van de data (DHD) gestuurd moet worden.

Formulieren en instructies:
https://www.dhd.nl/over-ons/datahub/paginas/documentatie.aspx

Onder het kopje ‘Kwaliteitsregistratie DQRA’ vind je:
Datadictionary DQRA inclusief LBZ data
Datadictionary DQRA exclusief LBZ-data
Wijzigingsformulier machtiging lokaal beheerder DQRA

STAP 2:
Nadat je toestemming hebt verkregen van de Raad van Bestuur voor het hergebruiken van LBZ data (voor deze aanlevering hoef je zelf niets te doen), dan kun je met de ICT’er de tabellen voor ziekte-specifieke gegevens (o.a. DAS28 uitkomstmaat) op gaan stellen. Als de tabellen volgens format klaar zijn kun je ze uploaden via het beveiligde datahub portaal van DHD. (U kunt bij DHD navragen wie het inlogaccount beheert in het ziekenhuis om gegevens beveiligd te kunnen uploaden.)

STAP 3:
Als DHD alle data toegezonden heeft gekregen, wordt dit via de datahub gecontroleerd op volledigheid en afwijkingen. U krijgt hiervan bericht. DHD legt contact met de persoon die de data heeft aangeleverd om zaken te verifiëren indien nodig. Zo kan er nog een verzoek gedaan worden om gegevens aan te vullen en/of samen een verklaring te vinden voor een opmerkelijke bevinding die aanpassing van de file al dan niet nodig maken.

STAP 4:
De DQiRMD zal jaarlijks een deelnemers- en spiegelbijeenkomst voor de DQRA organiseren met deelnemende ziekenhuizen. De uitkomsten worden in een besloten groep vertrouwelijk besproken. Alleen algemene adviezen voor kwaliteitsverbetering die uit de bijeenkomsten komen zullen op geanonimiseerde wijze worden gedeeld met NVR leden in verslagen van de spiegelbijeenkomst, gepubliceerd in het NTvR. Het DQRA dashboard blijft het hele jaar toegankelijk.

 

——–

De landelijk dekkende kwaliteitsregistratie reumatologie is gefinancierd met SKMS gelden (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten).

De Dutch Quality institute Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (DQiRMD), voorheen  Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR) is op 12 juli 2016 opgericht.

In de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven:

  • het bevorderen van de landelijke registratie van gegevens van patiënten met reumatische ziekten ten behoeve van kwaliteit van zorg.
  • het bevorderen van goede behandeling van patiënten met deze ziekten, van onderwijs aan studenten, assistenten en andere zorgverleners, van voorlichting en van juiste zorg voor patiënten met deze ziekten.

De volledige statuten leest u hier.

Het bestuur van de Stichting, waarin volgens de statuten twee leden vanuit het NVR bestuur worden benoemd, is als volgt samengesteld:

  • dr. M.R. Kok, reumatoloog, voorzitter
  • Prof. dr. G. Kloppenburg, reumatoloog, lid
  • G.J.W. Förch, lid (algemeen directeur/manager Patiëntenbelangen a.i. ReumaNederland)
  • dr. R. Klaasen, penningmeester
  • Prof. dr. R.B.M. Landewé, reumatoloog, lid

 

lid van