Sluiten

online versie van de kennisagenda van de NVR

 

Subsidie nieuws

  • Evaluatieonderzoek ZE&GG – extra ronde 2019 Dit is een subsidieoproep voor projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up. Deze oproep is uitgezet in opdracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met steun van alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen. Meer informatie
  • Doelmatigheidsonderzoek – Open ronde 2021 
    Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek kunnen tot 12 september 2019 14.00 uur project-ideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Per studie kan maximaal € 800.000,- worden aangevraagd met een beschikbaar budget van 10 miljoen euro. Meer informatie.