Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

online versie van de kennisagenda van de NVR

 

Subsidie nieuws

 • Subsidieronde Open Ronde 10 geopend bij ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
  Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is de subsidieronde Open Ronde 10 opengesteld. Voor deze Open Ronde 10 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.
  De projecten in deze ronde hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg.
  Het totale beschikbare subsidiebudget voor Open Ronde 10 bedraagt 7 miljoen euro.
  Op een speciale informatiepagina leest u alle informatie over de subsidieoproep.
  Deadline van indienen is 22 september 2020 om 14.00 uur.
 • Goed Gebruik Geneesmiddelen Grote Trials ronde 4 De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. Meer informatie
 • Evaluatieonderzoek ZE&GG – extra ronde 2019 Dit is een subsidieoproep voor projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up. Deze oproep is uitgezet in opdracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met steun van alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen. Meer informatie
 • Doelmatigheidsonderzoek – Open ronde 2021 
  Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek kunnen tot 12 september 2019 14.00 uur project-ideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Per studie kan maximaal € 800.000,- worden aangevraagd met een beschikbaar budget van 10 miljoen euro. Meer informatie. 
 • Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG); de Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 zijn open!
  Subsidie-oproep GGG Open Ronde 9 deadline 17 september 2019 14.00 uur
  Subsidie-oproep GGG Rediscovery Ronde 4 deadline 17 september 2019 14.00 uur