Sluiten

online versie van de kennisagenda van de NVR

 

Subsidie nieuws

  • Goed Gebruik Geneesmiddelen Grote Trials ronde 4 De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. Meer informatie
  • Evaluatieonderzoek ZE&GG – extra ronde 2019 Dit is een subsidieoproep voor projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up. Deze oproep is uitgezet in opdracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met steun van alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen. Meer informatie
  • Doelmatigheidsonderzoek – Open ronde 2021 
    Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek kunnen tot 12 september 2019 14.00 uur project-ideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Per studie kan maximaal € 800.000,- worden aangevraagd met een beschikbaar budget van 10 miljoen euro. Meer informatie. 

Deel deze pagina