Sluiten

SKR

De Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR) is op 12 juli 2016 opgericht.

In de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven:

  • het bevorderen van de landelijke registratie van gegevens van patienten met reumatische ziekten ten behoeve van kwaliteit van zorg
  • het bevorderen van goede behandeling van patienten met deze ziekten, van onderwijs aan studenten, assistenten en andere zorgverleners, van voorlichting en van juiste zorg voor patienten met deze ziekten.

De volledige statuten leest u hier.

Het bestuur van de Stichting, waarin volgens de statuten twee leden vanuit het NVR bestuur worden benoemd, is als volgt samengesteld:

  • dr. H.J. Bernelot Moens, reumatoloog, voorzitter
  • Mevrouw drs. S.J. (Sija) de Jong (manager Patiëntenbelangen Reumafonds)
  • drs. E.B. Mulder, oud bestuursvoorzitter VUmc
  • Prof dr R.B.M. Landewé, reumatoloog
  • dr H.R. Peeters, reumatoloog, penningmeester

Activiteiten

In 2016 en 2017 heeft de Stichting als haar voornaamste activiteit het DQRA project gesteund. In dit project zijn gegevens verzameld over casemix, ziekte activiteit, kwaliteit van zorg en ziekteuitkomst van Reumatoide artritis in acht ziekenhuizen. Een groter aantal ziekenhuizen heeft ookgegevens verzameld, maar het exporteren van de gegevens voor landelijke vergelijking bleek voor velen niet haalbaar. Daarop is besloten tot een koerswijziging, waarbij nu het accent wordt gelegd op het verzamelen van gegevens op instellingsniveau. De rapportage van de gegevens over 2016 heeft vertraging opgelopen door langdurige afwezigheid van de onderzoeker, Mw Sehrash Mahmood.

In 2018 wordt onderzocht op welke wijze dergelijke gegevens zonder extra registratielast voor praktijken kunnen worden verzameld.

Aanleverinstructies DQRA

Uit de nieuwsbrief van september 2018: Kwaliteitsregistratie Reumatoïde Artritis NVR: DQRA:

Voortgang en data aanlevering SKR 2018Opdrachtformulier DHD voor ziekenhuis RA data naar SKR