Sluiten

SKR

De Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR) is op 12 juli 2016 opgericht.

In de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven:

  • het bevorderen van de landelijke registratie van gegevens van patienten met reumatische ziekten ten behoeve van kwaliteit van zorg
  • het bevorderen van goede behandeling van patienten met deze ziekten, van onderwijs aan studenten, assistenten en andere zorgverleners, van voorlichting en van juiste zorg voor patienten met deze ziekten.

De volledige statuten leest u hier.

Het bestuur van de Stichting, waarin volgens de statuten twee leden vanuit het NVR bestuur worden benoemd, is als volgt samengesteld:

  • dr. H.J. Bernelot Moens, reumatoloog, voorzitter
  • Mevrouw drs. S.J. (Sija) de Jong (manager Patiëntenbelangen Reumafonds)
  • drs. E.B. Mulder, oud bestuursvoorzitter VUmc
  • Prof dr R.B.M. Landewé, reumatoloog
  • dr H.R. Peeters, reumatoloog, penningmeester

Activiteiten

In 2016 en 2017 heeft de Stichting als haar voornaamste activiteit het DQRA project gesteund. In dit project zijn gegevens verzameld over casemix, ziekte activiteit, kwaliteit van zorg en ziekteuitkomst van Reumatoïde artritis in acht ziekenhuizen. Een groter aantal ziekenhuizen heeft ook gegevens verzameld, maar het exporteren van de gegevens voor landelijke vergelijking bleek voor velen niet haalbaar. Daarop is besloten tot een koerswijziging, waarbij nu het accent wordt gelegd op het verzamelen van gegevens op instellingsniveau. In 2018 werd onderzocht op welke wijze dergelijke gegevens zonder extra registratielast voor praktijken kunnen worden verzameld.

Aanleverinstructies en voorbeeld excel bestand voor DQRA gegevens.

Beide bestanden kunnen langs beveiligde digitale kanalen naar DHD worden verstuurd, hierover volgt bericht. Ook het formulier waarin uw ziekenhuis toestemming verleent om de benodigde DHD gegevens te gebruiken kan langs deze weg worden verstuurd. Uw gegevens blijven onder beheer van de SKR, DHD treedt voor SKR als gegevensverwerker op.

Uit de nieuwsbrief van september 2018: Kwaliteitsregistratie Reumatoïde Artritis NVR: DQRA:

Voortgang en data aanlevering SKR 2018Opdrachtformulier DHD voor ziekenhuis RA data naar SKR