Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

SKR

Deelnemen aan DQRA voor spiegelbijeenkomsten

De kwaliteit van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis landelijk evalueren en verbeteren, dat is het doel van de SKR. Tijdens spiegelbijeenkomsten delen de ziekenhuizen die deelnemen aan het DQRA-project, in vertrouwelijke sfeer uitkomsten (structuur-, proces- en uitkomstindicatoren) met elkaar. Door als vakgroepen reumatologie overeenkomsten, verschillen en opmerkelijke uitkomsten met elkaar te bespreken, kunnen gezamenlijk kwaliteitsbevorderende acties gedefinieerd worden. Elke vakgroep kan op bepaalde punten een voorbeeld zijn voor een andere vakgroep. Na de spiegelbijeenkomst kan iedere vakgroep een eigen actie definiëren om mee aan de slag te gaan.

DQRA in 2022: zet belangrijke data vast in uw agenda

Dinsdag 5 april 2022 van 10:00-11:00 uur
“Heb je een vraag: er is een digitaal inloopspreekuur (Teams) voor de aanleverende personen van DQRA data (zoals BI’er, data-analist of administratie) van de zorginstellingen gepland op DINSDAG 5 april 2022 van 10:00-11:00 uur. Personen die hierbij aanwezig willen zijn kunnen zich per e-mail aanmelden via info@dhd.nl.

Tijdens dit digitale inloopspreekuur wordt er een instructie gegeven en worden jullie vragen beantwoord door DHD over de DQRA datadictionary (aangepast), de aanlevering via de datahub, de verwerking door DHD en de fouten en waarschuwingen waar rekening mee gehouden kan worden.

Zondag 1 mei 2022
Deadline aanlevering via de DQRA datahub (zonder fouten) door zorginstellingen voor 1e aanlevering en deelnemersbijeenkomst eind juni.

Donderdag 30 juni 2022 van 17:00-18:00 uur
Deelnemersbijeenkomst mbt eerste aanlevering en vragen ophalen van de deelnemersraad ter voorbereiding op de tweede deelnemersbijeenkomst (spiegelbijeenkomst) eind november 2022.

Zet de data alvast in uw agenda. Vragen of zaken die je graag met behulp van de data zou willen zien of bespreken, aarzel niet om ze te mailen naar DQRA@NVR.nl

Instructies voor deelname zijn te vinden onder ‘Doe je mee?’.

Toegang tot het DQRA-dashboard en/of tot DQRA in het Datahub-portaal vraag je aan bij de lokaal beheerder van DQRA in het ziekenhuis waar je werkzaam bent. Als je niet weet wie de lokaal beheerder is, kun je dit navragen bij DHD.

Videoboodschap instructies voor deelname


Meer informatie over DQRA:
DHD – DQRA-dashboard
https://www.dhd.nl/producten-diensten/dqra/Paginas/dqra-dashboard.aspx

DHD – Datahub
Specifiek voor DQRA:  https://www.dhd.nl/over-ons/datahub/paginas/documentatie.aspx
Algemeen: https://www.dhd.nl/over-ons/datahub/paginas/datahub-kwaliteitsregistraties.aspx

DHD – Geneesmiddelenmonitor
https://www.dhd.nl/producten-diensten/GM/Paginas/geneesmiddelenmonitor.aspx

Voorbeelden
Verslag eerste spiegelbijeenkomst DQRA (2019)
Verslag tweede spiegelbijeenkomst DQRA (2020) – Dynamisch inzicht in de zorg voor reumatoïde artritis

Achtergrond
FMS – Artikel Verduurzamen kwaliteitsregistraties FMS

FAQ (een document met FAQ volgt)

Doe je mee?

STAP 1
Neem contact op met de CMIO van het ziekenhuis (voor medisch specialisten de ICT-contactpersoon het ziekenhuis) en geef aan dqra@nvr.nl door dat je vakgroep mee wil doen aan een landelijke kwaliteitsregistratie van uitkomsten van zorg voor Reumatoïde artritis patiënten (DQRA-project).

Aanvullende DVO/VWO met DHD voor DQRA
Wanneer je ziekenhuis een nieuwe deelnemer is bij het DQRA-project, kunt je dit aangeven bij SKR via een e-mail naar dqra@nvr.nl.

Voor het verwerken van de gegevens door DHD is de aanvullende dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst DHD-DQRA van toepassing. Dit is in aanvulling op de reeds bestaande dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst die geldt tussen DHD en de ziekenhuizen. De ziekenhuizen die al deelnemen aan DQRA (en nog geen overeenkomst voor 5 jaar (2020-2025) hebben getekend), krijgen een aanvullende DVO/VWO van DHD voor DQRA toegestuurd om getekend te retourneren naar DHD (info@dhd.nl).

Nieuw deelnemende ziekenhuizen krijgen de in te vullen overeenkomst toegestuurd na aanmelding via dqra@nvr.nl.

STAP 2
Als de aanvullende DVO/VWO is ondertekend heb je officieel toestemming verkregen van de Raad van Bestuur voor het hergebruiken van LBZ-data (voor deze aanlevering hoef je zelf niets te doen). Nu kun je met de ICT’er de tabellen voor ziekte-specifieke gegevens (o.a. DAS28 uitkomstmaat) op gaan stellen. Als de tabellen volgens het format zijn opgesteld, kun je ze uploaden via het beveiligde Datahub-portaal van DHD. (Je kunt bij DHD navragen wie het inlogaccount beheert in het ziekenhuis om gegevens beveiligd te kunnen uploaden.)

Toegang via de lokaal beheerder
Een lokaal beheerder kan bevoegde gebruikers binnen het ziekenhuis toegang verlenen tot de producten van DHD. De lokaal beheerder van DQRA beheert de toegang tot DQRA in het Datahub-portaal en het DQRA-dashboard. Om een lokaal beheerder te machtigen om toegang te verlenen voor DQRA, ontvangt DHD graag het wijzigingsformulier machtiging lokaal beheer getekend retour via info@dhd.nl. Indien het ziekenhuis gebruik maakt van de Geneesmiddelenmonitor, is het advies om die lokaal beheerder ook als lokaal beheerder voor DQRA aan te wijzen.

Nieuw deelnemende ziekenhuizen krijgen het wijzigingsformulier machtiging lokaal beheer toegestuurd na aanmelding.

Data-aanlevering via het Datahub-portaal
De data ten behoeve van DQRA dien je aan te leveren via het Datahub-portaal van DHD. Je vindt de links naar de handleiding onderstaand en bij vragen over de aanlevering kun je contact opnemen met de Servicedesk van DHD via info@dhd.nl of 030-7996165.

Er zijn voor DQRA twee mogelijke aanleverstromen:

  • Levert je zorginstelling LBZ-data aan bij DHD én kun je voor DQRA dezelfde patiëntcodes meeleveren zoals deze voorkomen in de LBZ-data? Dan kun je DQRA-data exclusief LBZ-data aanleveren.
  • Levert je zorginstelling geen LBZ-data aan bij DHD, of kun je geen gelijke patiëntcodes aanleveren in zowel de DQRA- als LBZ-data? Dan lever je DQRA-data inclusief LBZ-data aan.

Voor de ziektespecifieke gegevens is ICT-ondersteuning nodig om benodigde tabellen te genereren. Voor de ICT’er is een duidelijk document opgesteld met de aanleverspecificaties en hoe deze naar de verwerker van de data (DHD) gestuurd moeten worden.

Formulieren en instructies:
https://www.dhd.nl/over-ons/datahub/paginas/documentatie.aspx

Onder het kopje ‘Kwaliteitsregistratie DQRA’ vind je:
Datadictionary DQRA inclusief LBZ data
Datadictionary DQRA exclusief LBZ-data
Wijzigingsformulier machtiging lokaal beheerder DQRA

STAP 3
Als DHD alle data toegezonden heeft gekregen, wordt dit via de Datahub gecontroleerd op volledigheid en afwijkingen. U krijgt hiervan bericht. DHD legt indien nodig contact met de persoon die de data heeft aangeleverd om zaken te verifiëren. Er kan een verzoek worden gedaan om gegevens aan te vullen en/of samen een verklaring te vinden voor een opmerkelijke bevinding die aanpassing van het bestand al dan niet nodig maakt.

STAP 4
De SKR nodigt je uit voor deelname aan de jaarlijks georganiseerde spiegelbijeenkomst met de andere deelnemende ziekenhuizen. Je kunt je voorbereiden op de spiegelbijeenkomst door het dashboard tevoren te bestuderen, met vakgroep of andere betrokkenen binnen je ziekenhuis. De uitkomsten worden in een besloten groep vertrouwelijk besproken. Alleen algemene adviezen voor kwaliteitsverbetering die uit de bijeenkomsten komen, worden op geanonimiseerde wijze gedeeld met NVR-leden in verslagen van de spiegelbijeenkomst, gepubliceerd in het NTvR. Het DQRA dashboard blijft het hele jaar door voor je toegankelijk.

 

——–

De landelijk dekkende kwaliteitsregistratie reumatologie is gefinancierd met SKMS gelden (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten).

De Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR) is op 12 juli 2016 opgericht.

In de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven:

  • het bevorderen van de landelijke registratie van gegevens van patiënten met reumatische ziekten ten behoeve van kwaliteit van zorg.
  • het bevorderen van goede behandeling van patiënten met deze ziekten, van onderwijs aan studenten, assistenten en andere zorgverleners, van voorlichting en van juiste zorg voor patiënten met deze ziekten.

De volledige statuten leest u hier.

Het bestuur van de Stichting, waarin volgens de statuten twee leden vanuit het NVR bestuur worden benoemd, is als volgt samengesteld:

  • dr. M.R. Kok, reumatoloog, voorzitter
  • Prof. dr. G. Kloppenburg, reumatoloog, lid
  • G.J.W. Förch, lid (algemeen directeur/manager Patiëntenbelangen a.i. ReumaNederland)
  • dr. I. Meek, penningmeester
  • Prof. dr. R.B.M. Landewé, reumatoloog, lid

 

lid van