Sluiten

SKR

Deelnemen aan DQRA voor spiegelbijeenkomsten

De kwaliteit van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis landelijk evalueren en verbeteren is het doel van de SKR. Er is gekozen om dit in spiegelbijeenkomsten te organiseren. Door in een vertrouwelijke sfeer uitkomsten (structuur, proces en uitkomstindicatoren) met vakgroepen reumatologie in het land te delen. Met deelnemende ziekenhuizen zullen de overeenkomsten, verschillen en opmerkelijke uitkomsten worden besproken en kunnen gezamenlijk kwaliteit bevorderende acties worden gedefinieerd. Elke vakgroep kan op andere punten een voorbeeld zijn voor een andere vakgroep. Na de spiegelbijeenkomst kan iedere vakgroep zijn eigen actie definiëren waarmee hij aan de slag kan.

Vind hier!

DQRA – najaarsdagen presentatie van vrijdag 27 september 2019
Verslag eerste spiegelbijeenkomst DQRA
FAQ

Doe je mee? Volg het stappenplan:

Neem contact op met CMIO van het ziekenhuis – voor medisch specialisten de contactpersoon tussen ICT en Medisch Specialist – en geef aan dat je vakgroep mee gaat doen aan een landelijke kwaliteitsregistratie van uitkomsten van zorg voor Reumatoïde artritis patiënten. Hiervoor worden zowel de Landelijke basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) data (ondergebracht bij Dutch Hospital Database (DHD) hergebruikt [Opdrachtformulier gegevensverstrekking ziekenhuis aan DHD], als een kleine hoeveelheid ziektespecificieke gegevens, die apart uit EPD gehaald moeten worden, gebruikt. [Data-Transfer-Agreement v3.0 MAART 2020 SKR-ZKH]

Voor de ziektespecifieke gegevens heb je ICT hulp nodig om benodigde tabellen te genereren. Voor de ICT’er is een duidelijk document opgesteld met de aanleverspecificaties. [Aanleverinstructies DQRA voor wel LBZ aan DHD leverende ziekenhuizen/ Aanleverinstructies DQRA voor niet LBZ aan DHD leverende ziekenhuizen]

Meestal controleert de CMIO alle documenten voordat de Raad van Bestuur het zal ondertekenen om de data voor SKR vrij te geven zodat de spiegelinformatie via SKR naar de vakgroep reumatologie teruggegeven kan worden.

Bovenstaande is verwoord in een Flowchart met stappenplan tav de te tekenen documenten. [flowchart formulieren DQRA toestemming DHD en SKR Data Transfer agreement]

Alle ondertekende formulieren worden teruggestuurd naar dqra@nvr.nl.

Nadat je toestemming hebt verkregen van de Raad van Bestuur voor het hergebruiken van LBZ data (voor deze aanlevering hoef je zelf niets te doen), als voor de dataoverdracht naar SKR, dan kun je met de ICT’er de tabellen voor ziektespecifieke gegevens op gaan stellen. Je kunt advies vragen aan de SKR hoe dit zo eenvoudig mogelijk te doen in je ziekenhuis. (Indien je ziekenhuis in transitie is van EPD, kun je ook eerst meedoen met alleen LBZ data.)

Als de tabellen volgens format klaar zijn kun je ze uploaden naar het beveiligde systeem van DHD (vraag evt bij DHD na wie het inlogaccount beheert in jouw ziekenhuis om gegevens beveiligd te kunnen uploaden – zie onderaan in het document Aanleverinstructies DQRA voor details).

Als DHD alle data toegezonden heeft gekregen controleren zij ze op volledigheid en uitbijters. DHD legt contact met de vakgroepvertegenwoordiger en ICT’er om de data te verifiëren. Zo kan er nog een verzoek gedaan worden om gegevens aan te vullen en/of samen een verklaring te vinden voor de opmerkelijke bevinding die aanpassing van de file al dan niet nodig maken. Pas als de vakgroep akkoord geeft dat de aangeleverde data betrouwbaar zijn, worden ze verwerkt in de spiegelinformatie. Er is dus altijd een check op de inhoud alvorens het wordt toegevoegd aan de uitkomsten van de andere ziekenhuizen voor het spiegelen.

De SKR zal spiegelbijeenkomsten organiseren met deelnemende ziekenhuizen. De uitkomsten worden in een besloten groep vertrouwelijk besproken. Alleen algemene adviezen voor kwaliteitsverbetering die uit de bijeenkomsten komen zullen op geanonimiseerde wijze worden gedeeld met NVR leden.

Een voorbeeldrapportage van een fictief ziekenhuis waarover in de spiegelbijeenkomst met elkaar gesproken gaat worden is bijgevoegd. [DQRA voorbeeldrapportage voor spiegelbijeenkomst]

Tot slot, voor toekomstige bijeenkomsten, kunnen data uit Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s) gebruikt worden. Hiervoor is een PREM-DQRA lijst beschikbaar [PREM-DQRA]. Tip: Neem contact op met de contactpersoon van het EPD systeem waarmee je vakgroep afspraken maakt ter verbetering van je EPD. Zodat je eventueel bij updates aanpassingen kunt laten doen in het EPD zodat je eenmalig kunt registreren en data meervoudig kunt gebruiken, onder andere voor DQRA.


Naar een landelijk dekkende kwaliteitsregistratie reumatologie is gefinancierd met SKMS gelden (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten).

De Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR) is op 12 juli 2016 opgericht.

In de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven:

  • het bevorderen van de landelijke registratie van gegevens van patienten met reumatische ziekten ten behoeve van kwaliteit van zorg
  • het bevorderen van goede behandeling van patienten met deze ziekten, van onderwijs aan studenten, assistenten en andere zorgverleners, van voorlichting en van juiste zorg voor patienten met deze ziekten.

De volledige statuten leest u hier.

Het bestuur van de Stichting, waarin volgens de statuten twee leden vanuit het NVR bestuur worden benoemd, is als volgt samengesteld:

  • Prof. dr. G. Kloppenburg, reumatoloog, voorzitter
  • Mevrouw drs. S.J. (Sija) de Jong (manager Patiëntenbelangen Reumafonds)
  • dr. M.R. Kok, reumatoloog, penningmeester
  • Prof. dr. R.B.M. Landewé, reumatoloog
  • dr. H.R. Peeters, reumatoloog

 

Verwerkersovereenkomst

Deel deze pagina