Als lid van de NVR wordt je op de hoogte gehouden van congressen, scholingen en ander nieuws in de reumatologie.

AIOS
Als arts-assistent wordt je ‘aspirant lid’.
kosten hiervoor zijn €100,- per jaar
lidmaatschap voor de Jonge Specialist lopen via de DJS en niet via de NVR.
Ook ontvang je het ‘Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie’ thuis.

Reumatoloog
Als reumatoloog ben je ‘gewoon lid’.
Kosten hiervoor zijn € 650,-
plus € 515,15  afdracht voor de Federatie.
Ook ontvang je het ‘Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie’ thuis.

Buitengewoon lid
Buitengewone leden betalen € 100,- per jaar.
Buitengewoon leden zijn leden die wel voorschrijfbevoegdheid hebben maar geen reumatoloog zijn.

Oud lid
Oud leden betalen € 60,- per jaar.
Als oud lid kunt u lid worden van Stichting SOVAF (deelnemersbijdrage 2017 is € 206,04):
Voor niet meer praktiserend medisch specialisten (vanwege pensioen, arbeidsongeschiktheid of werkzaam in het buitenland) is de Stichting SOVAF opgericht om zo toch een mogelijkheid te bieden om zowel met de Federatie Medisch Specialisten als de Federatie KNMG (Medisch Contact) verbonden te blijven. Dit omdat je van een Federatie niet rechtstreeks lid kunt zijn, maar enkel via een federatiepartner. De dienstverlening is beperkt; Medisch Contact, nieuwsbrieven Federatie, magazine De Medisch Specialist 4x per jaar.
Gepensioneerde leden kunnen tevens gratis seniorlid van de LAD worden en hebben daarbij dan ook het ledenvoordeel van de LAD; o.a. kortingen op verzekeringen, LAD-magazine, vragen over pensioen.