Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Medisch specialist wil heldere afspraken over dure geneesmiddelen

30 juni 2016

In toenemende mate vormen dure geneesmiddelen een bedreiging voor de kostenbeheersing en toegankelijkheid van de zorg. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de optimale behandeling krijgen. Enkel de kosten van een behandeling mogen geen doorslaggevende rol spelen bij de vraag of deze wel of niet wordt toegepast. Medisch specialisten willen daarom heldere afspraken over het voorschrijven en toepassen van dure geneesmiddelen. Zij voelen zich mede verantwoordelijk voor de kosten van de zorg en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een verantwoorde en doelmatige inzet van dure geneesmiddelen. Zo stelt de Federatie Medisch Specialisten in haar vandaag gepresenteerde Visiedocument Dure Geneesmiddelen.

Marcel Daniels, cardioloog en voorzitter Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten en Doranne Hilarius, ziekenhuisapotheker en voorzitter Taakgroep Dure Geneesmiddelen, overhandigden vandaag het visiedocument aan directeur-generaal curatieve zorg van VWS, Bas van den Dungen en aan directeur geneesmiddelen en medische technologie, Marcel van Raaij. Het visiedocument beschrijft hoe medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen vanuit hun expertise en verschillende rollen kunnen bijdragen aan een verantwoorde en doelmatige inzet van dure geneesmiddelen. Er worden concrete aanbevelingen gedaan aan de beroepsgroep zelf (medisch specialisten, vakgroepen en wetenschappelijke verenigingen). Daarnaast geeft het visiedocument het bestuur en management van ziekenhuizen, de overheid en zorgverzekeraars inzicht in en aanbevelingen over de inzet van de expertise van de medisch specialist.

Visiedocument Dure Geneesmiddelen

Samenvatting Visiedocument Dure Geneesmiddelen

Verantwoorde introductie

Nieuwe – vaak dure – geneesmiddelen bieden perspectief aan patiënten die voorheen niet of nauwelijks behandeld konden worden. Tegelijkertijd drukken de kosten van deze medicijnen relatief zwaar op de totale kosten van de gezondheidszorg. Een van de aanbevelingen richting de beroepsgroep is dat zij zorg dragen voor een verantwoorde introductie van nieuwe medicijnen en daarbij criteria vaststellen voor het toepassen en uitvoeren van de behandeling. De beroepsgroep kan met adequate ondersteuning de effecten van de behandeling met het nieuwe geneesmiddel monitoren en de informatie die dat oplevert verwerken in de richtlijnen. Zo kunnen medisch specialisten hun patiënten steeds beter informeren over wat de behandeling met een nieuw geneesmiddel oplevert.

Inzet medisch expertise

Voor bestuurders van ziekenhuizen biedt het visiedocument vooral inzicht in de manier waarop zij de expertise van de medisch specialist en de wetenschappelijke vereniging optimaal kunnen benutten voor een doelmatige inzet van dure geneesmiddelen. Voor ziekenhuisbestuurders is het belangrijk de expertise van medisch specialisten te betrekken bij de inkoop van dure geneesmiddelen en bij het opstellen van afspraken in het kader van zorgcontractering met de zorgverzekeraars. Het betreft onder meer afspraken over behandeling met dure geneesmiddelen of verwijsbeleid naar andere ziekenhuizen wanneer behandeling niet in het eigen ziekenhuis kan plaatsvinden.

Ook de overheid heeft goede onderbouwde informatie nodig over bijvoorbeeld de indicatie, aantallen (te verwachten) patiënten en behandelduur bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen. Een van de aanbevelingen uit het visiedocument is dat de Federatie van Medisch Specialisten als centraal aanspreekpunt wordt ingezet voor verzoeken om medisch-inhoudelijke expertise, bijvoorbeeld in het kader van risicogericht pakketbeheer en voorwaardelijke toelating.

Taakgroep

Het visiedocument Dure Geneesmiddelen van de Federatie Medisch Specialisten is ontwikkeld door de Taakgroep Dure Geneesmiddelen. De taakgroep bestond uit vertegenwoordigers van tien wetenschappelijke verenigingen en sub verenigingen van medisch specialisten. Daarnaast participeerden in deze taakgroep vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden van medisch specialisten rond specifieke patiëntengroepen/ziektebeelden.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 04-07-2016