Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie

Hoofdredacteur
Diane van der Woude
Joannes Reijers

Redactie
Nienke Lesuis
Calin Popa
Chantal Bouman
Marion Kortekaas
Annelies Berden
lid AIOS

Divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie
Florus van der Giesen

Uitgever
BPM Medica

Bureauredactie

 

Algemene informatie

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie is de informatie- en mededelingenperiodiek van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en de divisie Nederlandse health professionals in de reumatologie in oprichting.

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie wordt gratis toegezonden aan leden van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en de divisie Nederlandse health professionals in de reumatologie in oprichting.

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie verschijnt in maart, juni, september en december.

Richtlijnen voor auteurs

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie staat open voor bijdragen van een ieder die betrokken is bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van patiënten met reumatische ziekten. Bijdragen kunnen bestaan uit artikelen, brieven aan de hoofdredacteur, congresverslagen, samenvattingen van proefschriften, samenvattingen van voordrachten, etcetera.

Sluitingsdata kopij


Artikelen

Verslag eerste spiegelbijeenkomst DQRA
Casuïstiek: Post-streptokokken syndromen Post-streptokokken reactieve myalgie een aparte entiteit
Biological of targeted therapie in reumatoïde artritis wel of niet combineren met een conventionele DMARD?