Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie

Hoofdredacteur

Prof. dr. W.F. Lems, reumatoloog
VU medisch centrum
Secretariaat reumatologie, kamer 3A-66
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Redactie

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie:
Mevrouw dr. M. Güler-Yüksel, reumatoloog
Dr. P.J.S.M. Kerstens, reumatoloog
Mevrouw M. Kleibeuker, reumatoloog
Mevrouw A.M.G. van Meerendonk, reumatoloog
Mevrouw A.F. Marsman, reumatoloog in opleiding

Divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie

Mevrouw E. van den Ende, namens de sectie fysiotherapie
Mevrouw dr. M.J.M. Walter, namens de sectie V&VN Reumatologie
Mevrouw dr. C.A. Wijbrandts, reumatoloog-internist

Uitgever

H. Groen/DCHG Haarlem

Bureauredactie

Marjolein Joosen
E-mail: marjolein.joosen@dchg.nl

Algemene informatie

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie is de informatie- en mededelingenperiodiek van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en de divisie Nederlandse health professionals in de reumatologie in oprichting.

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie wordt gratis toegezonden aan leden van de Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie en de divisie Nederlandse health professionals in de reumatologie in oprichting. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld € 112,50 per jaar en voor het buitenland € 195,00 per jaar.

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie verschijnt in maart, juni, september en december.

Richtlijnen voor auteurs

Het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie staat open voor bijdragen van een ieder die betrokken is bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van patiënten met reumatische ziekten. Bijdragen kunnen bestaan uit artikelen, brieven aan de hoofdredacteur, congresverslagen, samenvattingen van proefschriften, samenvattingen van voordrachten, etcetera.

Sluitingsdata kopij
16 januari, 16 april, 17 juli en 16 oktober.

richtlijnen voor auteurs

Artikelen

Verslag eerste spiegelbijeenkomst DQRA
Casuïstiek: Post-streptokokken syndromen Post-streptokokken reactieve myalgie een aparte entiteit
Biological of targeted therapie in reumatoïde artritis wel of niet combineren met een conventionele DMARD?