Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

NERASS stipendium

De NERASS is een interdisciplinaire beroepsvereniging destijds opgericht rondom het thema reumachirurgie. Orthopeden, reumatologen, plastisch chirurgen, revalidatieartsen (i.o.) en physician assistents behoren tot de leden van de NERASS. Onze missie is het behoud en verbetering van kennis van de chirurgische behandeling van patiënten met een reumatische aandoening en de toegang tot de beste zorg voor deze patiënten te verbeteren. Dit willen wij o.a. bereiken door  kennisoverdracht naar collega specialisten en paramedici en met name ook naar de jonge generatie. Wij organiseren 2x per jaar een congres over een onderwerp met raakvlakken op deze vakgebieden. Meer informatie verwijs op nerass.nl.

Vanaf dit jaar biedt NERASS onderzoekers of jonge artsen die geld nodig hebben voor een project, stage of studiereis, waarbij het onderwerp past binnen de missie van de NERASS, een stipendium aan.

Bent u onderzoeker en op zoek naar financiële steun? Gaat uw onderzoek over een reuma gerelateerde onderwerp (bv behandel advies, protocol, basale onderzoek, of iets anders)? Of heeft u financiering nodig voor een studiereis of stage? Schrijf dan een onderzoeksvoorstel een stuur het op aan het bestuur van de NERASS.

Inschrijving kan tot: 1 oktober 2019. Graag per e-mail sturen naar Willemijn  Noort-van der Laan, voorzitter NERASS: w.noort-vanderlaan@maartenskliniek.nl

Er is een stipendium van 500 tot 1500 euro per jaar beschikbaar.

Stipendium NERASS

Doel: Stimuleren van wetenschappelijk werk (proefschrift, publicatie etc.), stimuleren van NERASS activiteiten (website, richtlijnen etc.), jonge artsen, physician assistents en verpleegkundig specialisten kans geven zich te bekwamen in activiteiten passend bij de missie van NERASS (studie reis, stage reis en verblijf kosten etc.)

Doelgroep: NERASS leden, niet NERASS leden die wel nauwe banden hebben met activiteiten van NERASS (bezoekt NERASS congressen, eerder voordracht op congres gehouden etc.)

Frequentie: I.p. één keer per kalenderjaar

Bedrag: 500-1500 euro per jaar

Aanvraag: Schriftelijk bij bestuur met omschrijving van project/doel. Indiening voor 1 oktober en 1 maart.

Beoordeling: Bestuur met algemene instemming

Uitreiking: Tijdens NERASS congres

Tegenprestatie: Terugkoppeling (korte presentatie) tijdens een volgend NERASS Congres

 

Deel deze pagina

Geplaatst op: 03-06-2019