Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

NVLE Award 2023

Stichting NVLE Fonds heeft ten doel het ondersteunen van onderzoeken en projecten gericht op lupus, het antifosfolipiden syndroom (APS), sclerodermie en mixed connective tissue disease (MCTD). De resultaten moeten implementeerbaar zijn.

Sinds 2008 wordt jaarlijks uit het NVLE Fonds een prijs uitgereikt, de NVLE Award, aan een jonge arts of onderzoeker die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onderzoek naar of verbetering in de behandeling van Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD. Een belangrijke innovatie met betrekking tot de klinische of poliklinische zorg voor patiënten met deze ziektes komt eveneens voor nominatie in aanmerking. Aan de prijs is een geldbedrag van € 2.500,-
verbonden.

Kandidaten die meedingen naar deze prijs moeten minder dan tien jaar werkzaam zijn als wetenschappelijk onderzoeker. De kandidaten worden verzocht aan te geven hoe zij het bedrag van € 2.500,- gaan besteden. In 2023 zal de prijs worden uitgereikt aan een onderzoek of project aangaande sclerodermie en/of MCTD tijdens het congres dat door de NVLE op zaterdag 24 juni 2023 wordt
georganiseerd.

De jury gaat bij de beoordeling uit van vier onderdelen:
1. Relevantie t.o.v. de oproep en passend in de doelstelling van Stichting NVLE Fonds
2. Vernieuwing en importantie
3. Relevantie voor de patiënten
4. Beoogde besteding prijzengeld

De jury bestaat uit de voorzitter van Stichting NVLE Fonds en de voorzitter van de Medische Adviesraad van de NVLE en wordt nog aangevuld met twee medisch specialisten en twee patiënten.

Wie mee wil dingen naar de NVLE Award 2023 kan zich aanmelden door bijgaand deelnameformulier met de gevraagde bijlage in te zenden via email fonds@nvle.org. Het deelnameformulier is ook te downloaden vanaf de website van het NVLE Fonds

Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 27 mei middels het formulier worden ingediend.

De winnaar wordt uitgenodigd om op 24 juni de Award tijdens het congres in ontvangst te nemen en daarbij een korte presentatie te geven over het onderzoek of project

Deel deze pagina

Geplaatst op: 04-04-2023