Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

NVLE Award 2024

Stichting NVLE Fonds heeft ten doel het ondersteunen van onderzoeken en projecten gericht
op lupus, het antifosfolipiden syndroom (APS), sclerodermie en mixed connective tissue
disease (MCTD). De resultaten moeten implementeerbaar zijn.

Sinds 2008 wordt jaarlijks uit het NVLE Fonds een prijs uitgereikt, de NVLE Award, aan een
jonge arts of onderzoeker die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onderzoek naar of
verbetering in de behandeling van Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD. Een belangrijke
innovatie met betrekking tot de klinische of poliklinische zorg voor patiënten met deze ziektes
komt eveneens voor nominatie in aanmerking. Aan de prijs is een geldbedrag van € 2.500,-
verbonden.

Kandidaten die meedingen naar deze prijs moeten minder dan tien jaar werkzaam zijn als
wetenschappelijk onderzoeker. De kandidaten worden verzocht aan te geven hoe zij het
bedrag van € 2.500,- gaan besteden.
In 2024 zal de prijs worden uitgereikt aan een onderzoek of project aangaande lupus en/of

APS tijdens het congres dat door de NVLE op zaterdag 29 juni 2024 wordt georganiseerd.
De jury gaat bij de beoordeling uit van vier onderdelen:
1. Relevantie t.o.v. de oproep en passend in de doelstelling van Stichting NVLE Fonds
2. Vernieuwing en importantie
3. Relevantie voor de patiënten
4. Beoogde besteding prijzengeld

De jury bestaat uit de voorzitter van Stichting NVLE Fonds en de voorzitter van de Medische
Adviesraad van de NVLE en wordt nog aangevuld met twee medisch specialisten en twee
patiënten.

Wie mee wil dingen naar de NVLE Award 2024 kan zich aanmelden door bijgaand deelnameformulier met de gevraagde bijlage in te zenden via email fonds@nvle.org.
Het deelnameformulier is ook te downloaden vanaf de website van het NVLE Fonds.

Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 1 juni middels het formulier worden ingediend.

De winnaar wordt uitgenodigd om op 29 juni de Award tijdens het congres in ontvangst te
nemen en daarbij een korte presentatie te geven over het onderzoek of project.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 25-03-2024