De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie worden ingedeeld in drie groepen:

  • Medicijnen
  • Reumatische ziekten en syndromen
  • Overig

https://richtlijnendatabase.nl/nvr

Medicijnen

Ciclosporine (2004)
polyfarmacie bij ouderen (2012)
Verantwoord gebruik van biologicals (2011)
PowerPoint GIOP schema (2002)
MTX (2009-update-2011)
GIOP (2002)
Update Biologicals (2014)
polyfarmacie bij ouderen stroomschema medicatiebeoordeling (2012)
Sulfasalazine (2002)

Reumatische ziekten en syndromen

diagnostiek kleinevatenvasculitis (2010)
reumatoïde artritis (2009)
axiale SpA (2014)
fibromyalgie (2002)
PowerPoint osteoporose en fractuurpreventie (diaserie 2011)
lymeziekte (2013)
jicht (2013)
osteoporose en fractuurpreventie (2011)
diagnostiek bij ra (2016)

Overig

TBC TNF alpha (2003)
RA en participatie in arbeid (2015)
Kwaliteitsnormen Praktijkvoering met aanpassing (2017)
NVR Consensus document Taakherschikking

Concept

Concept Standpunt Tocilizimab in GCA

Concept Standpunt_JAK remmers_26-3-2018

Concept Standpunt Lesinurad

 

Standpunten van de NVR

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met reumatische ziekten kunnen het noodzakelijk maken dat de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie een standpunt inneemt. Het gaat dan om situaties waarin er nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens en ervaringen uit de praktijk zijn die het mogelijk maken om een ‘richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie’ op te kunnen stellen, maar waarbij toch de mening van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie gewenst is.Die mening kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als overheidsinstanties willen overgaan tot vergoeding van een nieuw geneesmiddel. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie zal doorgaans aan enkele deskundigen vragen haar te adviseren over het in te nemen standpunt. Het voorstel van de deskundigen wordt besproken door het bestuur en wordt – al dan niet na herziening – vastgesteld door het bestuur als zijnde het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Bij uitzondering wordt een concept-standpunt ook op het besloten deel van NVR-net geplaatst met het verzoek aan de reumatologen om commentaar te geven op een concept-standpunt.

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie kent momenteel de volgende standpunten:

NVR-Standpunt-Abatacept-2008
NVR-Standpunt-Coxibs-2005
NVR-Standpunt-Febuxostat-2010
NVR-Standpunt-Infectiepreventie-bij-reumatologische-puncties-2014
NVR-Standpunt-MTX-veiligheid-jan-2012
NVR-Standpunt-Rituximab-2008
NVR-Standpunt-Tocilizumab-maart-2009
NVR-Standpunt-Tocilizumab-verklaring-commissie-kwaliteit-nov-2009
NVR-Standpunt-Toepassing-MESNA-bij-cyclofosfamide-voor-systeemziekten-2012
NVR-Standpunt-Anakinra-2002
NVR-Standpunt- Methotrexaat en de Reumatoloog
NVR-Standpunt- Vergelijkbaarheid en plaatsbepaling biosimilar TNF remmers 2015
NVR-Standpunt-Off-label gebruik van biologicals en andere targeted therapies bij zeldzame, therapie-reststente immuungemedieerde ontstekingsziekten (IMID’s)
NVR-Standpunt-Apremilast jan 2016
NVR-Standpunt-Secukinumab – 25 okt 2017
NVR Standpunt rituximab amendement final
NVR Standpunt beschermende maatregelen bij gewrichtspuncties
NVR Standpunt dubbelcheck bij IM of IA toedienen van corticosteroiden  jan 2018

Zorgpaden van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

NVRZorgpad SSc 2014-12-23