Sluiten

Doe je onderzoek en ben je op zoek naar kandidaten of wil je een enquête uitzetten? Dat kan via een link op deze pagina. In onze nieuwsbrief verwijzen we bij nieuwe posts regelmatig naar deze pagina.

  • Enquête ‘onderzoek naar man/vrouw verschillen in de zorg voor reumatische aandoeningen’

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) voert dit onderzoek uit samen met ReumaNederland, Amsterdam UMC locatie VUmc (Prof. dr. Irene van der Horst-Bruinsma) en het UMC Utrecht. ZonMw heeft het onderzoek financieel mogelijk gemaakt.

In dit onderzoek kijken we in hoeverre specifieke aandacht voor man/vrouw verschillen in de zorg voor reumatische aandoeningen nodig en haalbaar is. Met reumazorg bedoelen we de gehele zorg rondom de patiënt met reuma, dus naast diagnosestelling en behandeling ook de communicatie en voorlichting.

We zijn benieuwd hoe u, als zorgverlener, hierover denkt. Daarom vragen we u om een online vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt circa 15 minuten. We hopen van harte dat u meedoet. Met uw hulp kunnen we de behandeling én communicatie voor mensen met reumatische aandoeningen zo nodig verbeteren en laten aansluiten bij wat mannen en vrouwen belangrijk vinden. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het ontwikkelen van een bespreekwijzer voor patiënten en zorgverleners. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of uw deelname dan kunt u contact opnemen met Tamara Rusman (t.rusman@nivel.nl) of Mariska Scheffer (m.scheffer@nivel.nl).

Tenslotte, omdat de enquête anoniem is kunt u deze niet tussentijds stoppen. Wilt u de enquête daarom in één keer invullen?

Hartelijk dank, namens het gehele onderzoeksteam, Dr. Monique Heijmans

  • Online enquête ‘reumatologische bijwerkingen van immune checkpoint inhibitors’

‘Immune checkpoint inhibitors’  worden steeds meer gebruikt in de oncologie. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met de reumatologische bijwerkingen van deze middelen. Er is echter nog weinig bekend over hoe vaak dit in Nederland door onze beroepsgroep wordt gezien en hoe we deze patiënten behandelen. Karen Visser (reumatoloog Haga) en David Ten Cate (AIOS reumatologie Erasmus MC) willen dit in kaart brengen middels een online enquête (invullen kost minder dan 5 minuten). U komt bij de enquête middels deze link:  https://nl.surveymonkey.com/r/5SM8X68

Alvast hartelijk bedankt voor deelname. Voor vragen: d.tencate@erasmusmc.nl

  • Landelijk netwerk ReumanetNL

ReumanetNL heeft in samenwerking met ReumaNederland een landelijk netwerk opgezet met hierin zorgverleners gespecialiseerd op het gebied van reumatische aandoeningen. Dit netwerk is echter nog niet actief. In opdracht van LUMC zijn wij voor ons afstudeeronderzoek bezig te achterhalen wat ervoor zorgt dat dit een actief en duurzaam netwerk wordt.

Wij willen door middel van (telefonische) interviews met reumatologen achterhalen waar zij behoeften aan hebben met betrekking tot dit netwerk en de communicatie met eerstelijns therapeuten. Daarnaast willen wij graag de verwachtingen achterhalen. Het interview duurt ongeveer 15 minuten.

Hierbij vindt u een uitgebreide informatiebrief en de interview vragen. Wij hopen uw medewerking.

Met Vriendelijke Groet,
Het onderzoeksteam:
Anne-Fleur Peeters
Gaby Jurgens
Kimberley van Horssen
Eva van Rooden

  • REVERSE studie

De NVR werkgroep vasculaire reumatologie plaatst hierbij aanvullende informatie over de REVERSE studie. Vanwege een moeizame inclusie onderzoeken wij de mogelijkheden om samen te werken met andere centra. Derhalve horen wij graag of jullie kansen zien om patiënten aan te melden voor deze studie zodat we kunnen kijken naar de logistieke mogelijkheden. Indien er nog onduidelijkheden of vragen zijn naar aanleiding van de aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met M. (Milad) Baniaamam, arts-promovendus: T. (020) 242 1808, m.baniaamam@reade.nl

  • Online enquête ‘Hoe denkt u over preventieve interventie bij patiënten met verhoogd risico op RA?’

Er zijn momenteel verschillende klinische trials gaande waarin wordt onderzocht of de ontwikkeling van RA geremd kan worden in personen met een verhoogd risico op deze ziekte, zoals seropositieve artralgie patiënten of “clinically suspect arthralgia”. Er is echter nog weinig bekend over de bereidheid van zowel deze patiënten als de reumatoloog om te starten met preventieve interventie in deze fase van (mogelijke) RA ontwikkeling. Op Reade willen we dit onderzoeken, als onderdeel van een promotieonderzoek. We willen hiervoor inzicht krijgen in uw ideeën over preventieve interventie bij RA d.m.v. een online enquête. Invullen duurt 5-10 minuten en is volledig anoniem. U vindt de online enquête via deze link.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname! Namens het onderzoeksteam, Laurette van Boheemen (l.vanboheemen@reade.nl).

  • ENQUETE REUMA EN LEEFSTIJL

‘Hoe denkt u over leefstijl als onderdeel van de behandeling van inflammatoire reumatische aandoeningen?’

Reade start met ‘Plants for Joints’, een RCT van een leefstijlprogramma op basis van volwaardige plantaardige voeding, beweging en stressmanagement. Gekeken wordt naar effecten op ziekteactiviteit bij patiënten met RA, op pijn, stijfheid en functie bij patiënten met artrose en metabool syndroom en op RA-risicoscore bij patiënten met ACPA positieve artralgie. De hele groep wordt na de interventie nog een jaar gevolgd.

Het inzetten van leefstijlinterventies in de curatieve gezondheidszorg is een nieuw fenomeen. Daarom willen we de bekendheid met en de houding tegenover leefstijlinterventies onder medische professionals in de reumatologie onderzoeken. Invullen duurt maximaal 10 minuten en is anoniem. Als dank voor uw bijdrage kunt u aan het einde van de vragenlijst een weekmenu met recepten uit het voedingsplan van ‘Plants for Joints’ downloaden. U vindt de online vragenlijst via deze link.

Namens het onderzoeksteam: Dirkjan van Schaardenburg, Wendy Walrabenstein, Anna Kretova. Zie ook reade.nl/plantsforjoints. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Wendy Walrabenstein, diëtist-onderzoeker (w.walrabenstein@reade.nl); voor vragen over deze enquête kunt u contact opnemen met Anna Kretova (a.kretova@reade.nl)

  • Online vragenlijst ‘Hoe denkt u over gedeelde besluitvorming in de reumatologie?’

Gedeelde besluitvorming (ook wel shared decision making of samen beslissen genoemd) staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Ook patiënten met een reumatologische aandoening geven aan meer gedeelde besluitvorming te willen. Hoe zorgprofessionals hierover denken is echter grotendeels onbekend. De afdeling reumatologie van de Sint Maartenskliniek Nijmegen wil dit onderzoeken met behulp van een online vragenlijst, die onderdeel is van een promotieonderzoek. Doel is inzicht krijgen in de mening van zorgprofessionals over gedeelde besluitvorming in de reumatologie en het identificeren van bevorderende en belemmerende factoren. Invullen duurt maximaal 10 minuten en is volledig anoniem. U vindt de online vragenlijst via deze link

Namens het onderzoeksteam: Frank van den Hoogen, Sabien Wielsma, Bart van den Bemt, Joke Vriezekolk en Elke Mathijssen. Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met Elke Mathijssen via e.mathijssen@maartenskliniek.nl of 024-3659185.

  • Korte enquête ARCH-werkgroep ANCA-geassocieerde Vasculitis,

In navolging van een succesvolle landelijke consensusmeeting over de diagnostiek en behandeling van patiënten met ANCA geassocieerde vasculitis (AAV) van 29 juni 2018, heeft de landelijke werkgroep ARCH-AAV een online survey opgesteld om breed te inventariseren wat noodzakelijk is voor een goede zorg voor patiënten met AAV. Omdat wij het belangrijk vinden dat de NVR, lees reumatologen, nauw betrokken zijn bij de vraag hoe zorg voor deze zeldzame, maar medisch uitdagende groep patiënten is geregeld willen wij u vragen om bijgaande enquête in te vullen.Het invullen van de enquête zal slechts 8-10 minuten van uw tijd kosten. Wij zien graag ook de reacties van de reumatologen!

Met vriendelijke groet,

Ebru Dirikgil

 


Proefschriften

Proefschrift J. Spierings ‘Optimizing outcomes of patients with systemic sclerosis’
Proefschrift M. Tenten ‘Management of foot problems in patients with rheumatoid arthritis’
Proefschrift J. van Nimwegen ‘Sjögren’s syndrome – challenges of a multifaceted disease’
Proefschrift A. Boer ‘Clinially suspect arthralgia and early rheumatoid arthritis – advances in imaging and impact on daily life’  Titelpagina, Stellingen, Samenvatting

Proefschrift D. van den Elshout-den Uijl Early rheumatoid arthritis, from treatment to comorbidity: A central role for inflammation

Proefschrift M. Gamala Clinical utility of dual energy CT in gout

Proefschrift L.M. Verhoef Effective and efficient use of bDMARDs in rheumatoid arthritis. Aansluitend een mini-symposium van de Sint Maartenskliniek getiteld: Treatment of rheumatic diseases: developments and opportunities.
Proefschrift A. Claassen Strategies for patient education in rheumatic diseases

Proefschrift Z. Ez-Zaitouni Diagnosis and classification of axial spondyloarthritis. Imaging and non-imaging features

Proefschrift R.M. Zuidema Participatory development and evaluation of an online self-management enhancing program for patients with Reumatoid Arthritis

Proefschrift L.J.J. van Mens ‘Towards Clinical Remission in Psoriatic Arthritis’

Proefschrift M. Ghiti Moghadam Stopping Tumor Necrosis Factor Inhibitors in well controlled Rheumatoid Arthritis patients: THE POET STUDY.

Promotie H. Ince-Askan “ the impact of rheumatoid arthritis during pregnancy on mother and child” en symposium “The impact of maternal health & disease during pregnancy on mother and child”

Proefschrift S.T.G. Bruijnen Positron Emission Tomography for early diagnosis and therapy monitoring of Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis

Proefschrift S.A. Turk The evolution of early arthritis and cardiovascular risk

Proefschrift M.H. van Beers-Tas Psychological and biological features influencing the risk for rheumatoid arthritis

Deel deze pagina