De reumatoloog is in staat diagnostiek te verrichten en behandeling te verlenen aan patiënten met niet-traumatische aandoeningen aan het bewegingsapparaat, inclusief de systemische autoimmuunziekten. Het gaat daarbij om inflammatoire en non-inflammatoire ziektebeelden. Onder de non-inflammatoire aandoeningen verstaan we onder andere degeneratieve aandoeningen, stofwisselingsziekten, weke delen klachten en ziekten van interne organen voor zover deze zich uiten in het bewegingsapparaat. Binnen de groep van inflammatoire aandoeningen vormen de systemische auto-immuunziekten een afzonderlijke categorie met als gemeenschappelijk kenmerk een immunologisch ontstaansmechanisme. Gewrichtsontsteking is een belangrijke manifestatie van vele van deze systeemziekten. De nadruk ligt op poliklinische werkzaamheden waar zowel patiënten met chronische als acute problematiek worden gezien.

Gedurende de opleiding leer je zowel op internistisch gebied als op het gebied van het bewegingsapparaat een gedegen anamnese af te nemen en lichamelijk onderzoek te doen. Hiernaast doe je groot deel van vervolgdiagnostiek zelf, zoals o.a. gewrichtspuncties, beoordelen synoviaalvocht op kristallen en beoordelen van röntgenfoto’s. Bovendien wordt in steeds meer klinieken zelfstandig echografie verricht van het bewegingsapparaat.

De inflammatoire ziektebeelden worden vaak medicamenteus behandeld. De laatste 15 jaar is de behandeling hiervan sterk verbeterd door vroege interventie, combinatietherapie en de beschikbaarheid van krachtig werkende anti-reumatica waaronder methotrexate en de biologicals (chemisch samengestelde stoffen die heel specifieke effecten uitoefenen op het immuunsysteem). Hiernaast zul je d.m.v. lokale intra-articulaire injecties met steroïden klachten van patiënten direct kunnen helpen. Tevens ben je in staat patiënten met lokale non-inflammatoire problemen te helpen door adviezen t.a.v. houding en beweging en eventueel door te verwijzen naar orthopaedisch chirurg, revalidatiearts of naar paramedische instanties zoals fysiotherapie of ergotherapie.

Vooropleiding en vervolgopleiding.

De opleiding reumatologie wordt verzorgd door alle academische centra in samenwerking met een aantal niet-academische instellingen. De opleiding duurt 6 jaar en bestaat uit een driejarige vooropleiding interne geneeskunde en een driejarige vervolgopleiding reumatologie.

3 jaar vooropleiding interne geneeskunde

Verplichte stages:
Kliniek algemene interne geneeskunde in het eerste jaar van de opleiding.
Intensive care geneeskunde 4 maanden
Polikliniek interne geneeskunde en consulten 12 maanden
Keuzestages 8 maanden (Infectieziekten, vasculaire geneeskunde, longziekten, cardiologie, ouderengeneeskunde/ klinische geriatrie, nefrologie en hemato/oncologie)

3 jaar vervolgopleiding tot reumatoloog

De opleiding wordt gevolgd in 2 klinieken, minimaal 6 maanden in een niet-academisch ziekenhuis en minimaal 6 maanden in een academisch ziekenhuis. De precieze verdeling van de stages is afhankelijk per opleidingskliniek maar bestaat uit minimaal 6 maanden klinische stage en 24 maanden polikliniek, consulten en werk op de eerste hulp.

Op dit moment zijn er circa 206 reumatologen werkzaam en 58 assistenten in opleiding. Er worden jaarlijks 18 assistenten aangenomen voor de opleiding. Aanmelden voor de opleiding kan via de opleiders in de verschillende opleidingsregio’s.

EULAR Online Course

De EULAR online course is een cursus die gedurende twee jaar alle onderwerpen van de reumatologie behandeld. In proncipe wordt er elke twee weken een onderwerp behandeld in een module. Een module bestaat uit achtergrondinformatie, patientencasus en een toets (assessment). De cursus wordt afgesloten met een algemene toets.

Deze cursus is verplicht voor de opleiding reumatologie.

Meer informatie: www.eular.org

FAQ

Hoe regel ik een stage in het buitenland?
Vanaf 2010 is een stage in het buitenland tijdens de opleiding tot medisch specialist weer mogelijk. De stage dient vooraf te worden aangevraagd bij de MSRC conform artikel B21 van het kaderbesluit. Als dit door de MSRC is goedgekeurd voor 31-10 en de stage plaats vindt in het komende jaar en de AIOS in dienst blijft van de Nederlandse opleidingsinrichting kan de subsidie uit het opleidingsfonds worden gecontinueerd. Echter de stage mag niet leiden tot verlenging van de opleidingsduur noch tot verlenging van de subsidie uit het opleidingsfonds

Hoe regel ik een wijziging van een erkenning tussentijds?
Tijdens de erkenningsperiode kunnen zich situatiies voordoen die wijziging van de erkenning wenselijk of nodig maken. Bv wijziging van opleider of plv opleider maar ook vervallen of toevoegen van opleidingsonderdelen/stages. Al dergelijke wijzigingen dienen conform artikel C 19 van het kaderbesluit te worden aangevraagd /gemeld aan de MSRC.

Opleidingsdocumenten

Welkomstmail nieuwe AIOS

AB formulier RGS

C formulier

 

Concept Profileringsprogramma Kinderreumatologie juni 2017
Profileringsprogramma-echografie-herziening-oktober-2013
Opleidingsplan Reumatologie herziening 2013-update 2015
Besluit-reumatologie-versie-2-sept-2010
Kinderreumatologie-september-7-2010
checklist-jonge-klaren