Actueel

Prof. dr. J.W.J. Bijlsma benoemd als erelid NVR

Op vrijdag 26 januari 2018 is Prof. dr. J.W.J. Bijlsma wegens zijn buitengewone verdiensten jegens de vereniging en in het kader van de doelstelling van de  vereniging door de algemene vergadering benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

 

 

29 januari 2018|

Kennisagenda Reumatologie gestart

Recent is het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ gestart om te inventariseren voor welke onderdelen van reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillende behandeltrajecten bij dezelfde aandoening.

Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van […]

9 januari 2018|

Nieuwe locatie (Utrecht) mèt inschrijving voor Witte Raven en Zeldzame Postzegels

Op vrijdag 26 januari 2018 wordt de traditionele NVR januarivergadering gehouden in het Beatrixgebouw bij de Jaarbeurs te Utrecht.

Anders dan andere jaren dient u zich in te schrijven voor het bijwonen van deze dag via deze link. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u gebruik wenst te […]

6 januari 2018|

Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 3

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. De implementatie heeft een […]

2 januari 2018|

Biological in combinatie met MTX?

Reeds enkele keren is door reumatologen aan het bestuur gemeld dat de add-on indicatie voor sommige biologicals (anti TNF, rituximab, abatacept) beperkt is tot combinatie met MTX. In de praktijk is dat niet haalbaar en wordt regelmatig een biological zonder MTX voorgeschreven, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen. […]

21 december 2017|