Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda Reumatologie (NVR)

Eind 2017 is het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ gestart om te inventariseren voor welke onderdelen van de reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillen in de reumatologische zorg of de organisatie hiervan.

Er zijn meer dan 1000 hiaten geïnventariseerd, die zijn teruggebracht door de werkgroep tot 315 hiaten. Tijdens de prioriteringsbijeenkomst van 29 juni jl. werden deze hiaten besproken aan acht gesprekstafels. De bijeenkomst was drukbezocht door reumatologen, patiëntvertegenwoordigers en overige stakeholders, zoals onderzoekers en fysiotherapeuten.

Er werd in verschillende rondes gediscussieerd met als eindresultaat 41 geprioriteerde hiaten (verdeeld over acht deelgebieden). Middels het plakken van stickers konden de deelnemers vervolgens hun prioriteit aanbrengen, waarbij patiënten en overige stakeholders andere kleuren stickers hadden dan de reumatologen. Hierdoor is het voor de werkgroep goed zichtbaar waar de prioriteit ligt voor de verschillende groepen.

De hoogst geprioriteerde kennishiaten worden door de werkgroep verder uitgewerkt in de vorm van een kennisagenda. De kennisagenda kan vervolgens gebruikt worden voor het opzetten van toekomstig onderzoeksprogramma’s, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen). Naar verwachting wordt de kennisagenda in januari 2019 gepubliceerd.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 05-07-2018