Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins

Op 21 juni is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg. De rapportage brengt verslag uit van de kwartiermakersfase van het programma. In dit programma hebben alle partijen in de zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid) de verbinding gezocht om te komen tot een afgestemde kwaliteitscyclus van het agenderen, evalueren en implementeren van gepaste zorg. Peter Paul van Benthem, hoogleraar, kno-arts (LUMC) en bestuurslid Federatie Medisch Specialisten: ‘De Federatie heeft met de wetenschappelijke verenigingen gepleit voor steun voor onze jarenlange inzet op zorgevaluatie. Tot nu toe zijn er al 22 kennisagenda’s opgesteld, 8 zijn in ontwikkeling en er lopen al meer dan 60 zorgevaluatiestudies. De onderzoeksresultaten worden verwerkt in richtlijnen, die arts en patiënt ondersteunen bij het samen beslissen in de spreekkamer. Alles bij elkaar zijn er in deze kennisagenda’s meer dan 200 kennishiaten geprioriteerd. We zijn dan ook blij dat we met alle partners van het Hoofdlijnenakkoord samen kunnen werken om zorgevaluatie structureel onderdeel te maken van de reguliere praktijk.’

Lees meer op de website van de Federatie.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 24-06-2019