Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Registratiewijzer

Medisch specialisten dienen zorg te dragen voor zorgvuldige registratie per patiënt van een zorg(sub)traject, diagnose en zorgactiviteiten zodat het juiste zorgproduct kan worden afgeleid en door het ziekenhuis worden gedeclareerd. De huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn zeer complex en geven ruimte voor verschillende interpretaties. Daarnaast worden ze meerdere malen per jaar gewijzigd. Dit leidt voor medisch specialisten tot veel onduidelijkheid, waardoor het lastig is om behandelingen correct te registreren. Een Registratiewijzer maakt het voor medisch specialisten eenvoudiger om de geldende registratieregels toe te passen in de praktijk. De Registratiewijzer is ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten. Het volledige artikel plus de bijlagen vindt u hier.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 21-12-2018