Sluiten

 

Algemeen reglement

De visitatie zal plaats vinden volgens het algemeen reglement dat door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is geaccordeerd. Het reglement is van de NVR portal (mijn.nvr.nl) te downloaden.

 

Algemeen reglement Kwaliteitsvisitatie NVR

Kwaliteitsnormen Praktijkvoering

Dossieronderzoek verricht door de visitatiecommissie tijdens de visitatie

Lijst aan te leveren stukken

WGBO

 

 

 

 

Deel deze pagina