Het NHG is in opdracht van het Netwerk Kwaliteits-ontwikkeling GGZ gestart met de ontwikkeling van de Generieke Module comorbiditeit. Dit wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep o.l.v. Prof. Schellevis VUmc. Hiervoor wordt medewerking gevraagd van een reumatoloog. Er zijn vacatiegelden beschikbaar.

Details kunt u vinden in bijgaand document werkgroep module comorbiditeit

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de NVR.