Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Rheumatology Grant 2015-2016

RHEUMATOLOGY GRANT 2015-2016

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft het bestuur een stipendium ingesteld, de Rheumatology Grant, ter grootte van € 20.000
De Rheumatology Grant 2016 van de NVR is mogelijk gemaakt door een unrestricted grant van “Metocare®”
Doel van het stipendium
Het stipendium is een stimulans voor jonge onderzoekers om zich persoonlijk te ontwikkelen op het gebied van de reumatologie. Het stipendium kan worden gebruikt voor het verrichten van een beperkt en welomschreven onderzoek op het gebied van reumatische aandoeningen.

Wie komt in aanmerking?
Het stipendium is bedoeld voor een reumatoloog, een reumatoloog in opleiding, of een onderzoeker op het gebied van de reumatologie die jonger is dan 40 jaar.

Beoordeling
Bij de beoordeling van de inzendingen wordt vooral gelet op:
– Algemene Indruk: kwaliteit en originaliteit;
– Structuur: helderheid en beknoptheid;
– De grafische kwaliteit van afbeeldingen;
– De beoordeling geschiedt door het Concilium Rheumatologicum.

Uitreiking
Het stipendium wordt uitgereikt aan het einde van de wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie die zal plaatsvinden op vrijdag 29 januari 2016 in Regardz Meeting Center Eenhoorn te Amersfoort.

Voorwaarden
Een inzending dient te bestaan uit:
1. een curriculum vitae van de inzender;
2. een protocol, waarin ondermeer:
– een toelichting wordt gegeven op het belang van het ingezonden onderzoek voor de reumatologie;
– duidelijk wordt wat de eigen inbreng is van de inzender voor wat betreft de voorbereiding en de uitvoering van het onderzoek.
– duidelijk wordt wat de bijdrage van dit onderzoek is aan de persoonlijke ontwikkeling van de onderzoeker
3. een begroting (reiskosten dienen in de begroting opgenomen te worden).
Het protocol dient maximaal 3 A-4 pagina’s te omvatten.
Aanbevelingsbrieven worden niet in de beoordeling meegenomen.
Indien een inzender zich niet houdt aan de voorwaarden, dan wordt de inzending teruggestuurd naar de inzender.

Inzendingen voor de Rheumatology Grant dienen uiterlijk op 1 december 2015 in 15-voud in het bezit te zijn van het Concilium Rheumatologicum.

Van de winnaar van het stipendium wordt verwacht dat hij/zij bij de uitreiking een korte uiteenzetting geeft over het onderzoeksvoorstel.

Adres
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
Prof dr. D. van Schaardenburg, secretaris Concilium Rheumatologicum
Postbus 20071
3502 LB Utrecht

Deel deze pagina

Geplaatst op: 25-08-2015